Contact

de heer Helmer Rooze
de administrateur-generaal van het agentschap Wonen-Vlaanderen vervult ook de functie van woordvoerder

Adres: 
Koning Albert II-laan 19 bus 40
1210 Brussel
Telefoonnummer: