Contact

de heer Helmer Rooze
de administrateur-generaal van het agentschap Wonen-Vlaanderen vervult ook de functie van woordvoerder

Adres: 
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40A
1000 Brussel
Telefoonnummer: