Overzicht machtigingen

Naam Datum Referentie Type Beslissingsorgaan

PDF icon Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van 19 juli 2022 van het Agentschap  Wonen-Vlaanderen  naar het OCMW Leuven i.k.v. het elektronisch meedelen aan de OCMW's van burgers die een Vlaamse huurpremie of Vlaamse huursubsidie ontvangen om het toekennen van dubbele premies te vermijden en burgers tijdig te kunnen informeren over het stopzetten van de Leuvense huurpremie

19/07/2022 geen Protocol Niet van toepassing

Begeleidend protocol van 18 juli 2022 inzake gegevensverwerking in de zin van art. 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Wonen-Vlaanderen, VEKA, en Fluvius betreffende de uitwisseling van eigendomsgegevens i.k.v. de controle op de wettelijke voorwaarden voor MijnVerbouwPremie PDF icon protocol.pdf

18/07/2022 2022-22 Protocol Niet van toepassing

PDF icon beraadslaging nr. 22/004 van 5 juli 2022 over de mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst sociale zekerheid, het agentschap opgroeien regie, iriscare, het agence pour une vie de qualité (aviq), de dienststelle für selbstbestimmtes leben (dsl) en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan het agentschap wonen-vlaanderen, fluvius en het vlaams energie- en klimaatagentschap (veka) voor het toekennen van de mijnverbouwpremie

05/07/2022 IVC/KSZG/22/004 Beraadslaging Informatieveiligheidscomité Kamer Sociale zekerheid en gezondheid

PDF icon Beslissing nr. 047/2022 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Algemen Directie Instellingen en Bevolking m.b.t. de toegang tot het Rijksregister met het oog op het behandelen van aanvragen voor mijnverbouwpremie

01/07/2022 047/2022 Beraadslaging Sectoraal comité voor de Federale Overheid

PDF icon Protocol van 29 juni 2022 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar Digitaal Vlaanderen i.k.v. Contactcenter 1700 ondersteuning MijnVerbouwPermie

29/06/2022 geen Protocol Niet van toepassing

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van 22 juni 2022 PDF icon tussen het Agentschap Wonen-Vlaanderen  en de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn i.k.v. de bestrijding van domiciliefraude en de bestrijding van krotverhuur

22/06/2022 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van de Subsidieverstrekker (zoals gedefinieerd in artikel 2.7° van het Decreet tot oprichting van het Subsidieregister) NAAR het Departement Financiën en Begroting in het kader van de mededeling voor het subsidieregister

14/06/2022 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Vlaams Energie- en klimaatagentschap (VEKA) naar Wonen-Vlaanderen in het kader van het opvragen van de gegevens van het energieprestatiecertificaat (EPC) bij een vooronderzoek van afdeling wooninspectie

07/06/2022 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar Lokaal Bestuur Brakel i.k.v. het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon of huurpremie ontvangen hebben, met het oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon- of huurpremies

12/05/2022 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Opgroeien Regie naar Wonen-Vlaanderen, Veka, Fluvius i.k.v.de controle op de wettelijke voorwaarden voor de Mijn Verbouw Premie, via de webservice GeefkindVoordelen en GeefZorgtoeslag

25/04/2022 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon ADDENDUM op het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) naar WONEN-VLAANDEREN (W-VL) in het kader van de aanvulling van het technisch verslag van een woning naar  aanleiding van een conformiteitsonderzoek met de gegevens van het energieprestatiecertificaat (EPC)

08/04/2022 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens d.d. 18 februari 2022 van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) naar Wonen-Vlaanderen (W-VL) i.k.v. de onderzoeksopdracht aan Steunpunt Wonen met de gegevens van het energieprestatiecertificaat (EPC/EPB)

18/02/2022 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon BERAADSLAGING NR. 18/103 VAN 4 SEPTEMBER 2018, GEWIJZIGD OP 5 FEBRUARI 2019 EN 11 JANUARI 2022, OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID, HET AGENTSCHAP OPGROEIEN REGIE, IRISCARE, HET AGENCE POUR UNE VIE DE QUALITÉ (AVIQ), DE DIENSTSTELLE FÜR SELBSTBESTIMMTES LEBEN (DSL) EN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AAN HET AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN VOOR HET TOEKENNEN VAN SUBSIDIES EN PREMIES AAN  HUURDERS EN BEWONERS DIE EEN INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP OF EEN LEEFLOON ONTVANGEN

11/01/2022 IVC/KSZG/22/048 Beraadslaging Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

PDF icon Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar het lokaal bestuur Ieper i.k.v.h. meedelen van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lok.pdf

07/01/2022 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 21 oktober 2021 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar gemeentebestuur Zulte van burgers die een Vlaamse verbeterings of aanpassingspremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaa

21/10/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 13 oktober 2021 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de stad Veurne in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met o

13/10/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 6 oktober 2021 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de stad Halle van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon-premies 

06/10/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar Woondienst Regio Izegem in het kader van Doorgifte Tegemoetkoming-gegevens naar lokale besturen

04/10/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar het lokaal bestuur Beveren in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op he

04/10/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens d.d. 9 september 2021 van Wonen-Vlaanderen naar Vlaams Woningfonds in het kader van doorgifte gegevens voor de overdracht van de stelsel Verzekering Gewaarborgd Wonen (VGW) naar het VWF

09/09/2021 geen Protocol Niet van toepassing

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen PDF icon naar Lokaal Bestuur Buggenhout in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon- of huurpremies

23/08/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de gemeente Stabroek in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon- of huurpremies

26/07/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 26 juli 2021 voor de mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de gemeente Stabroek in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon- of huurpremies

26/07/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, tussen de FOD Financiën en W-VL betreffende de uitwisseling van inkomensgegevens i.k.v. de controle op de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkomingen

23/06/2021 419-2019-BE Protocol Niet van toepassing

PDF icon Begeleidend protocol van 18 juni 2021 inzake gegevensverwerking in de zin van art. 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het Agentschap Wonen-Vlaanderen betreffende de uitwisseling van patrimoniumgegevens i.k.v. onderzoeken woningkwaliteit en Wooninspectie

18/06/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 10 juni 2021 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de Stad Sint-Niklaas in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon of huurpremie ontvangen hebben, met

10/06/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 17 mei 2021 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Opgroeien Regie naar Wonen-Vlaanderen i.k.v. de webservice GeefZorgtoeslag m.b.t. de sociale huurwetgeving en het toekennen van tegemoetkomingen voor het beleidsdomein Omgeving (OMG)

21/05/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN HET VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP (VEKA) NAAR WONEN-VLAANDEREN (W-VL) in het kader van de aanvulling van het technisch verslag van een woning naar aanleiding van een conformiteitsonderzoek met de gegevens van het energieprestatiecertificaat (EPC) 

03/03/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PROTOCOL van 14 januari 2021 VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN VLABEL NAAR WONEN-VLAANDEREN in het kader van de doorgifte van gegevens van VLABEL naar Wonen-Vlaanderen voor de behandeling van dossiers m.b.t. subsidies, toelagen en premies of tegemoetkomingen inzake wonen.

 

PDF icon protocol 14 januari 2021

14/01/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol d.d. 30 november 2020 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Wonen-Vlaanderen naar OCMW Mechelen i.k.v. het elektronisch meedelen aan de gemeenten en OCMW's van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon- of huurpremies

30/11/2020 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 18 september 2020 WVL-protocol-TG-2020-Staden voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen NAAR Gemeente Staden in het kader van “doorgifte tegemoetkoming-gegevens naar lokale besturen”

18/09/2020 WVL-protocol-TG-2020-Staden Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 17 juli 2020 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de gemeente Tremelo in het kader van "doorgifte tegemoetkoming-gegevens naar lokale besturen"

17/07/2020 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol d.d. 3 juli 2020 inzake de overdracht van persoonsgegevens van het VWF NAAR W-VL i.k.v. afstand van huursubsidie en huurpremie

03/07/2020 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Begeleidend protocol van 23 juni 2020 inzake gegevensverwerking in de zin van art. 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het iva Wonen-Vlaanderen betreffende de uitwisseling van inkomensgegevens i.k.v. de controle op de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkomingen

23/06/2020 419-2019 BE Protocol Niet van toepassing

PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN HET VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA) NAAR WONEN-VLAANDEREN (W-VL)
in het kader van de aanvulling van het technisch verslag van een woning naar aanleiding van een conformiteitsonderzoek met de gegevens van het energieprestatiecertificaat (EPC)PDF icon Protocol van 16 juni 2020 met VEA

16/06/2020 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 8 april 2020 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de stad Waregem i.k.v. "doorgifte tegemoetkoming-gegevens naar lokale besturen"

08/04/2020 geen Protocol Niet van toepassing

Protocol van 30 maart 2020 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Opgroeien regie naar Wonen-Vlaanderen in het kader van de webservice GeefKindVoordelenPDF icon protocolPDF icon .pdf

30/03/2020 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol tussen Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen d.d. 26.03.2020 m.b.t. de uitwisseling van persoonsgegevens van kandidaat-huurders i.k.v. de huursubsidie (het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders)

26/03/2020 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 28 februari 2020 tussen Wonen-Vlaanderen en de gemeente Boom m.b.t. het uitwisselen van gegevens m.b.t. renovatie- en aanpassingspremies

28/02/2020 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 12 december 2019 ivm rookmelders met het VWF

12/12/2019 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol met VMSW voor de verdeling van rookmelders

20/11/2019 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 11 juli 2019 tot mededeling van persoonsgegevens tussen de VMSW en Wonen-Vlaanderen i.k.v. de toekenning van een huurpremie

11/07/2019 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Beraadslaging nr. 08/067 van 4 november 2008 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens uit de kruispuntbankregisters aan het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen met het oog op het verstrekken van tegemoetkomingen inzake wonen en huren

 

04/11/2018 SCSZ/08/184 Beraadslaging Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling « Sociale Zekerheid »

PDF icon Beraadslaging NR. 18/103 van 4 september 2018 over de mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst sociale zekerheid en de programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie aan het agentschap Wonen-Vlaanderen voor het toekennen van subsidies en premies aan huurders en bewoners die een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap of leefloon ontvangen

 

04/09/2018 SCSZG/18/193 Beraadslaging Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

PDF icon Beraadslaging NR. 18/103 van 4 september 2018, gewijzigd op 5 februari 2019, over de mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst sociale zekerheid en de programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie aan het agentschap Wonen-Vlaanderen voor het toekennen van subsidies en premies aan huurders en bewoners die een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap of leefloon ontvangen

 

04/09/2018 IVC/SCSZG/18/193 Beraadslaging Informatieveiligheidscomité Kamer Sociale zekerheid en gezondheid

PDF icon PDF icon PDF icon Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de werkmaatschappijen van distributienetbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan het agentschap Wonen Vlaanderen, afdeling Toezicht en afdeling Woningkwaliteit en de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHMs), in het kader van de bestrijding van domiciliefraude en krotverhuur.

31/01/2018 nr. 48/2017 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon vtc_beraadslaging_2017_23_rr.pdf

 

Machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van eigenaars van een gebouweenheid door het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan de openbare Afvalstoffenmaatschappij (aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van eigenaars van een gebouweenheid door het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan de openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voor het beheer van de Woningpas, lightversieOVAM) voor het beheer van de Woningpas, lightversie

19/07/2017 23/2017 Machtiging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van eigenaars van een gebouweenheid door het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan de openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voor het beheer van de Woningpas, lightversie.

 

19/07/2017 nr. 23/2017 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FO nrs. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013, 16/2014, 20/2015 en 22/2016 (AF-MA-2017-088)

 

29/06/2017 FO nr. 20/2017 Beraadslaging Sectoraal comité voor de Federale Overheid

PDF icon Mededeling van persoonsgegevens van gebruikers van het burgerloket door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), het Agentschap Integratie en Inburgering (AII), het agentschap Wonen Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan het Agentschap Informatie Vlaanderen in haar hoedanigheid van Vlaamse Dienstenintegrator voor het beheer van het burgerloket.

 

17/05/2017 nr. 16/2017 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

Pagina's