Overzicht machtigingen

Naam Datum Referentie Type Beslissingsorgaan

PDF icon Protocol van 21 oktober 2021 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar gemeentebestuur Zulte van burgers die een Vlaamse verbeterings of aanpassingspremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaa

21/10/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 13 oktober 2021 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de stad Veurne in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met o

13/10/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van zes oktober 2021 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de stad Halle in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met o

06/10/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar Woondienst Regio Izegem in het kader van Doorgifte Tegemoetkoming-gegevens naar lokale besturen

04/10/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar het lokaal bestuur Beveren in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op he

04/10/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens d.d. 9 september 2021 van Wonen-Vlaanderen naar Vlaams Woningfonds in het kader van doorgifte gegevens voor de overdracht van de stelsel Verzekering Gewaarborgd Wonen (VGW) naar het VWF

09/09/2021 geen Protocol Niet van toepassing

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen PDF icon naar Lokaal Bestuur Buggenhout in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon- of huurpremies

23/08/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de gemeente Stabroek in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon- of huurpremies

26/07/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 26 juli 2021 voor de mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de gemeente Stabroek in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon- of huurpremies

26/07/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 10 juni 2021 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de Stad Sint-Niklaas in het kader van het elektronisch meedelen aan de gemeenten van burgers die een Vlaamse woon of huurpremie ontvangen hebben, met

10/06/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 17 mei 2021 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Opgroeien Regie naar Wonen-Vlaanderen i.k.v. de webservice GeefZorgtoeslag m.b.t. de sociale huurwetgeving en het toekennen van tegemoetkomingen voor het beleidsdomein Omgeving (OMG)

21/05/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN HET VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP (VEKA) NAAR WONEN-VLAANDEREN (W-VL) in het kader van de aanvulling van het technisch verslag van een woning naar aanleiding van een conformiteitsonderzoek met de gegevens van het energieprestatiecertificaat (EPC) 

03/03/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PROTOCOL van 14 januari 2021 VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN VLABEL NAAR WONEN-VLAANDEREN in het kader van de doorgifte van gegevens van VLABEL naar Wonen-Vlaanderen voor de behandeling van dossiers m.b.t. subsidies, toelagen en premies of tegemoetkomingen inzake wonen.

 

PDF icon protocol 14 januari 2021

14/01/2021 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol d.d. 30 november 2020 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Wonen-Vlaanderen naar OCMW Mechelen i.k.v. het elektronisch meedelen aan de gemeenten en OCMW's van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon- of huurpremies

30/11/2020 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 18 september 2020 WVL-protocol-TG-2020-Staden voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen NAAR Gemeente Staden in het kader van “doorgifte tegemoetkoming-gegevens naar lokale besturen”

18/09/2020 WVL-protocol-TG-2020-Staden Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 17 juli 2020 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de gemeente Tremelo in het kader van "doorgifte tegemoetkoming-gegevens naar lokale besturen"

17/07/2020 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol d.d. 3 juli 2020 inzake de overdracht van persoonsgegevens van het VWF NAAR W-VL i.k.v. afstand van huursubsidie en huurpremie

03/07/2020 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Begeleidend protocol van 23 juni 2020 inzake gegevensverwerking in de zin van art. 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het iva Wonen-Vlaanderen betreffende de uitwisseling van inkomensgegevens i.k.v. de controle op de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkomingen

23/06/2020 419-2019 BE Protocol Niet van toepassing

PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN HET VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA) NAAR WONEN-VLAANDEREN (W-VL)
in het kader van de aanvulling van het technisch verslag van een woning naar aanleiding van een conformiteitsonderzoek met de gegevens van het energieprestatiecertificaat (EPC)PDF icon Protocol van 16 juni 2020 met VEA

16/06/2020 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 8 april 2020 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de stad Waregem i.k.v. "doorgifte tegemoetkoming-gegevens naar lokale besturen"

08/04/2020 geen Protocol Niet van toepassing

Protocol van 30 maart 2020 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Opgroeien regie naar Wonen-Vlaanderen in het kader van de webservice GeefKindVoordelenPDF icon protocolPDF icon .pdf

30/03/2020 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol tussen Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen d.d. 26.03.2020 m.b.t. de uitwisseling van persoonsgegevens van kandidaat-huurders i.k.v. de huursubsidie (het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders)

26/03/2020 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 28 februari 2020 tussen Wonen-Vlaanderen en de gemeente Boom m.b.t. het uitwisselen van gegevens m.b.t. renovatie- en aanpassingspremies

28/02/2020 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 12 december 2019 ivm rookmelders met het VWF

12/12/2019 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol met VMSW voor de verdeling van rookmelders

20/11/2019 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Protocol van 11 juli 2019 tot mededeling van persoonsgegevens tussen de VMSW en Wonen-Vlaanderen i.k.v. de toekenning van een huurpremie

11/07/2019 geen Protocol Niet van toepassing

PDF icon Beraadslaging nr. 08/067 van 4 november 2008 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens uit de kruispuntbankregisters aan het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen met het oog op het verstrekken van tegemoetkomingen inzake wonen en huren

 

04/11/2018 SCSZ/08/184 Beraadslaging Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling « Sociale Zekerheid »

PDF icon Beraadslaging NR. 18/103 van 4 september 2018 over de mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst sociale zekerheid en de programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie aan het agentschap Wonen-Vlaanderen voor het toekennen van subsidies en premies aan huurders en bewoners die een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap of leefloon ontvangen

 

04/09/2018 SCSZG/18/193 Beraadslaging Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

PDF icon Beraadslaging NR. 18/103 van 4 september 2018, gewijzigd op 5 februari 2019, over de mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst sociale zekerheid en de programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie aan het agentschap Wonen-Vlaanderen voor het toekennen van subsidies en premies aan huurders en bewoners die een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap of leefloon ontvangen

 

04/09/2018 IVC/SCSZG/18/193 Beraadslaging Informatieveiligheidscomité Kamer Sociale zekerheid en gezondheid

PDF icon PDF icon PDF icon Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de werkmaatschappijen van distributienetbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan het agentschap Wonen Vlaanderen, afdeling Toezicht en afdeling Woningkwaliteit en de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHMs), in het kader van de bestrijding van domiciliefraude en krotverhuur.

31/01/2018 nr. 48/2017 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon vtc_beraadslaging_2017_23_rr.pdf

 

Machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van eigenaars van een gebouweenheid door het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan de openbare Afvalstoffenmaatschappij (aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van eigenaars van een gebouweenheid door het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan de openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voor het beheer van de Woningpas, lightversieOVAM) voor het beheer van de Woningpas, lightversie

19/07/2017 23/2017 Machtiging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van eigenaars van een gebouweenheid door het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan de openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voor het beheer van de Woningpas, lightversie.

 

19/07/2017 nr. 23/2017 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FO nrs. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013, 16/2014, 20/2015 en 22/2016 (AF-MA-2017-088)

 

29/06/2017 FO nr. 20/2017 Beraadslaging Sectoraal comité voor de Federale Overheid

PDF icon Mededeling van persoonsgegevens van gebruikers van het burgerloket door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), het Agentschap Integratie en Inburgering (AII), het agentschap Wonen Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan het Agentschap Informatie Vlaanderen in haar hoedanigheid van Vlaamse Dienstenintegrator voor het beheer van het burgerloket.

 

17/05/2017 nr. 16/2017 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon PDF icon Aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personen die een huursubsidie genieten en personen die aanspraak maken of kunnen maken op de huursubsidie vanuit het Agentschap Wonen Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de OCMW in het kader van het beheer van het OCMW-dossier (waaronder het beheer van de dossiers voor huursubsidie).

 

14/09/2016 nr. 29/2016 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Aanvraag tot machtiging van het Agentschap Wonen-Vlaanderen als beheerder van het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK)

 

02/03/2016 nr. 09/2016 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Mededeling van adressen van sociale woningen en gronden gekend bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse gemeenten aan het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van het monitoren van het gemeentelijk sociaal woonaanbod

 

29/07/2015 nr. 26/2015 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door het Agentschap Wonen Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv (VMSW) aan de OCMW in het kader van ondersteuning bij het verkrijgen van een huurpremie

 

20/05/2015 nr. 19/2015 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Aanvraag van het Agentschap Wonen Vlaanderen om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken door de afdeling Woonbeleid met het oog op het koppelen en coderen van gegevens voor het datawarehouse Wonen (RN-MA-2014-305)

 

10/09/2014 RR nr 67/2014 Beraadslaging Sectoraal comité van het Rijksregister

PDF icon Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat) huurders en leden van hun huishouden door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), door de afdeling Wonen van het agentschap Wonen-Vlaanderen en door het Vlaams Woningfonds cvba (VWF) aan de afdeling Woonbeleid van het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van de datawarehouse Wonen

 

09/04/2014 nr. 09/2014 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Aanvraag van het Agentschap Wonen Vlaanderen om toegang te bekomen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op het toegangs- en gebruikersbeheer van het huurgarantiefonds (RN-MA- 2013-424)

 

18/12/2013 RR nr 85/2013 Beraadslaging Sectoraal comité van het Rijksregister

PDF icon Machtigingsaanvraag van Wonen-Vlaanderen voor de verwerking van persoonsgegevens betreffende het inkomen en dit met het oog op de administratieve vereenvoudiging van de verwerking van aanvragen van premies, woon- en huursubsidies of de verzekering gewaarborgd inkomen (AF-MA-2013-036)

 

25/07/2013 FO nr. 22/2013 Machtiging Sectoraal comité voor de Federale Overheid

PDF icon Verlenging van de machtiging VTC nr. 34/2011 voor het meedelen van mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aan het agentschap Inspectie RWO.

 

12/06/2013 nr. 18/2013 Verlenging machtiging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan het agentschap Inspectie RWO voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en van andere wetgeving omtrent sociale verhuur

 

08/05/2013 nr. 13/2013 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan het agentschap Inspectie RWO voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en van andere wetgeving omtrent sociale verhuur

 

08/05/2013 nr. 13/2013 Beraadslaging Vlaamse Toezichtcommissie

PDF icon Machtigingsaanvraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Beleidsdomein RWO ( Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de Algemene Administratie voor de Patrimoniumdocumentatie zijn opgeslagen (AF-MA-2012-071)

 

29/03/2013 FO nr. 11/2013 Beraadslaging Sectoraal comité voor de Federale Overheid

BERAADSLAGING NR 11/020 VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE DMFAPERSOONSGEGEVENSBANK, DE DIMONA-PERSOONSGEGEVENSBANK EN HET PERSONEELSBESTAND (RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN) AAN HET VLAAMS AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN MET HET OOG OP HET TOEPASSEN VAN DE REGELGEVING INZAKE DE VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN 

01/03/2011 SCSz/11/025 Machtiging Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling « Sociale Zekerheid »

PDF icon Machtigingsaanvraag van Wonen-Vlaanderen, voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de Algemene Administratie voor de Patrimoniumdocumentatie zijn opgeslagen (AF/MA/2009/001)

16/04/2009 FO nr 05/2009 Beraadslaging Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid