Belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten wanneer u geld uitleent voor renovatiewerken ook gekend als de "mama-papa-lening"

De belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten is opgeheven. Renovatieovereenkomsten die na 31 december 2018 worden afgesloten komen niet meer in aanmerking voor een belastingsvermindering.

 

Voordeel voor wie geld leent aan iemand

Wie geld leent aan een familielid of kennis voor renovatiewerken aan een pand dat is geregistreerd als

  • leegstaand,
  • verwaarloosd,
  • onbewoonbaar of
  • ongeschikt,

kan hiervoor een belastingvermindering krijgen. Opgelet: de renovatieovereenkomst moet ten laatste op 31 december 2018 worden afgesloten. Renovatieovereenkomsten die na 31 december 2018 worden afgesloten komen niet meer in aanmerking voor de belastingvermindering.

Voorwaarde is dat de lener (of een van de leners) er zelf voor minstens 8 jaar in gaat wonen.

De belastingvermindering bedraagt maximaal 625 euro per jaar, zolang de lening loopt en de lener de woning als hoofdverblijfplaats heeft.

Bij leningen tot 25.000 euro bedraagt de belastingvermindering 2,5% van het geleende bedrag (berekend op het gemiddelde van de bedragen die respectievelijk op 1 januari en 31 december van het inkomstenjaar zijn opgenomen). Bij grotere leningen geldt het maximumtarief van 625 euro.

Voordelen voor de lener

De lener krijgt een goedkope lening zonder verdere kosten.

 

Regelgeving

Verduidelijking regelgeving belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten

Besluit van de Vlaamse Regering van 19/06/2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Afdeling Tegemoetkomingen
contactpunt belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten
Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel