Binnen welke termijn behandelt Wonen-Vlaanderen uw aanvraag voor een huurpremie?

Verwerkingstermijnen:

  • Uw dossier wordt binnen de maand (on)volledig verklaard.
  • Na de volledigverklaring neemt het agentschap uiterlijk na drie maanden en tien dagen een beslissing.
    • Heeft uw woning geen conformiteitsattest? Dan heeft het agentschap drie maanden de tijd om de kwaliteit van uw woning na te gaan. Indien er een controleur langs komt, stuurt hij steeds op voorhand een brief om u daarvan op de hoogte te brengen. Wordt er in die drie maanden geen woningcontrole uitgevoerd, dan gaat het agentschap ervan uit dat uw woning conform is.
    • Heeft u op de uiterste datum geen beslissing ontvangen? Dan kunt u binnen de twee maanden beroep aantekenen tegen het stilzitten van het agentschap.

U wordt telkens per brief op de hoogte gehouden.

Om een vlotte afhandeling voor iedereen te garanderen vragen wij u om de verwerkingstermijn te respecteren en de briefwisseling per post af te wachten.