De verbeteringspremie voor werken aan uw woning


De Vlaamse verbeteringspremie voor specifieke verbeteringswerken aan de woning, of voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen, is er voor u als:

  1. u werken uitvoert aan uw woning (dak, buitenschrijnwerk, elektriciteit, verwarming, sanitair, gevel, vochtbestrijding of uitbreidingswerkent)
  2. uw woning minstens 25 jaar oud is
  3. uw gezin in 2016 (referentiejaar voor aanvragen in 2019) een inkomen had van hoogstens 31 340 euro (+1630 euro per persoon ten laste). 

De verbeteringspremie in zijn huidige vorm aanvragen kan nog tot en met 31 mei 2019. In bijgaande toelichting is verduidelijkt waarom de verbeteringspremie opgaat in de overkoepelende renovatiepremie.

Een aanvraag voor de overkoepelende renovatiepremie is mogelijk vanaf 1 februari 2019.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen

Ministerieel besluit van 27 september 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Geeft de uitbetaling van een verbeteringspremie aanleiding tot een stijging van het kadastraal inkomen van mijn woning?

Wonen-Vlaanderen berekent enkel de verbeteringspremie waarop u aanspraak maakt, en gaat niet na of de werken die u heeft uitgevoerd een invloed hebben op het kadastraal inkomen van uw woning. Wonen-Vlaanderen geeft evenmin spontaan gegevens over door u uitgevoerde werkzaamheden door aan het kadaster. Het doorgeven van gegevens gebeurt enkel als een belastingadministratie hiertoe een specifiek verzoekschrift indient bij Wonen-Vlaanderen, aangezien Wonen-Vlaanderen in dat geval wettelijk verplicht is de gevraagde informatie te verstrekken.

Als u verbouwingswerken heeft uitgevoerd, dan moet u dit zelf binnen de dertig dagen na de voltooiing van de werken melden aan het controlekantoor van het kadaster.

Is de Vlaamse verbeteringspremie cumuleerbaar met de Vlaamse renovatiepremie?

De uitbetaling van een renovatiepremie of een tegemoetkoming zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 tot instelling van een tegemoetkoming bij het bouwen van een woning of bij het uitvoeren van werken aan een woning, heeft  gevolgen voor de verbeteringspremie. Voor dezelfde woning kan gedurende 10 jaar geen verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden meer worden toegekend. 

Hierop bestaan geen uitzonderingen, dus ook niet:

  • als de renovatiepremie destijds aan een vorige eigenaar werd toegekend;
  • als het gaat om andere werkzaamheden.

Men kan binnen deze periode voor dezelfde woning wel nog een verbeteringspremie krijgen voor verbouwingen om overbewoning tegen te gaan, op voorwaarde dat het gaat om facturen die nog niet zijn gebruikt om de renovatiepremie mee te ontvangen.

Heeft u voor de woning waarvoor u nu een renovatiepremie wenst aan te vragen, reeds verbeteringspremies ontvangen? In dat geval kan u de renovatiepremie wel nog aanvragen. De verbeteringspremies die u de voorbije drie jaar voor deze woning heeft aangevraagd (en ontvangen), zullen in mindering gebracht worden van uw renovatiepremie. In dit geval is het sterk aangeraden dat u de facturen waarmee u de verbeteringspremie(s) heeft ontvangen, opnieuw gebruikt bij uw aanvraag voor de renovatiepremie op voorwaarde dat ze ondertussen niet te oud zijn en betrekking hebben op werkzaamheden die in aanmerking komen voor de renovatiepremie.

Meer vragen

Contact

Bezoekuren: van 9 uur tot 12.30 uur, enkel na afspraak. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op woensdag- en vrijdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.limburg@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwaliteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen-Limburg
VAC
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
VAC - Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op maandag -en dinsdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwalteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: 

contacteer deze cel wanneer u nog geen aanvraagdossier hebt lopen bij Wonen-Vlaanderen

Adres: 
cel premies
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel