De Vlaamse huursubsidie voor wie verhuist naar een geschikte huurwoning (aanvragen in 2019 vanaf 1 mei)

Voor wie is de Vlaamse huursubsidie?

 1. u verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of overbewoonde woning naar een geschikte woning, of
  u verhuist van een woning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap naar een aangepaste woning, of
  u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of
  u was dakloos en verhuist naar een geschikte woning
   
 2. u heeft geen woning of perceel bestemd voor woningbouw in eigendom of vruchtgebruik
   
 3. uw gezin heeft een inkomen van (aanvragen in 2019 vanaf 1 mei):
  - 24.852 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  - 26.934 euro als u een alleenstaande persoon met een handicap bent
  - 37.276 euro in alle andere gevallen, plus 2.084 euro per persoon ten laste
   
 4. de huurprijs van de huurwoning bedraagt maximaal 607,88 euro als ze zelfstandig is, en 486,31 euro als het om een kamer gaat. Deze maxima worden verhoogd met 10% in bepaalde gemeenten. Daar bovenop komt nog eens 20% extra per persoon ten laste (tot maximaal 50% extra)

Als u hierover vragen heeft, kom dan langs bij de dienst van Wonen-Vlaanderen in uw provincie of bij uw gemeentebestuur (het woonloket), of stel uw vraag op het gratis nummer 1700.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders

Ministerieel besluit tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend...

Ministerieel besluit van 10 juni 2014 tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend zoals vermeld in artikel 2, § 1, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en tot vaststelling van de mobiliteitscriteria vermeld in artikel 4, § 2 van hetzelfde besluit

Meer regelgeving

Contact

Bezoekuren: van 9 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op maandag- en vrijdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via premies.vlabralim@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwaliteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen-Limburg
VAC
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
VAC - Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op maandag -en dinsdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via premies.vlabralim@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwalteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: