De Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie is ingevoerd in 2007. De huidige premievoorwaarden zijn van toepassing sinds 1 december 2015. 

Algemene informatie vindt u terug in de folder over de renovatiepremie. Een meer uitgebreide toelichting is beschikbaar in de PDF icon brochure over de renovatiepremie.

Op vrijdag 20 juli heeft de Vlaamse regering principieel beslist een overkoepelende renovatiepremie in te voeren. De verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig op in de renovatiepremie. De aanpassingspremie voor werken in een woning voor de 65-plusser blijft wel afzonderlijk bestaan.

Het ontwerpbesluit moet nog voor advies naar de Vlaamse Woonraad en de Raad van State, en is dus nog niet definitief. Zodra de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit definitief goedkeurt, leest u hier wanneer het stelsel in werking zal treden en wat de precieze wijzigingen zullen inhouden.

Vaak gestelde vragen

Wat gebeurt er nadat ik een aanvraag voor de renovatiepremie heb ingediend?

Wonen-Vlaanderen zal u binnen de maand een ontvangstmelding versturen waarin uw dossiernummer en uw dossierbehandelaar wordt meegedeeld. Indien er documenten ontbreken in uw dossier en u die nog moet bezorgen zal Wonen-Vlaanderen deze bij u opvragen.

Binnen een termijn van acht maanden na de aanvraag bezorgt Wonen-vlaanderen normaal ofwel een overzicht van de facturen die in aanmerking worden genomen ofwel een beslissing tot weigering van de tegemoetkoming. Indien u niet akkoord gaat met dit voorstel of de beslissing tot weigering kan u in beroep gaan. Indien u binnen een termijn van acht maanden geen overzicht of beslissing tot weigering heeft ontvangen, kan u eveneens bij Wonen-Vlaanderen beroep aantekenen. Wonen-Vlaanderen doet er alles aan om zo snel mogelijk de achterstand weg te werken.

Als u akkoord gaat met het overzicht van de facturen hoeft u niets te doen. Wonen-Vlaanderen zal dan uw renovatiepremie defintief goedkeuren en uitbetalen binnen 12 maanden na de aanvraagdatum van uw dossier. U ontvangt rond de datum van uitbetaling nog een brief met de definitieve goedkeuring van de renovatiepremie.

Wat als ik na acht maanden nog geen beslissing ontvangen heb?

Normaal behandelt het agentschap Wonen-Vlaanderen alle aanvragen renovatiepremie binnen acht maanden.
Door de grote toevloed van aanvragen lopen sommige dossiers vertragingen op. Het kan dus zijn dat uw aanvraag niet binnen de voorziene termijn zal zijn afgehandeld.
Als u in dit geval bent, zullen we u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. In de brief zullen we u de vermoedelijke datum van beslissing meedelen.
Het is niet nodig beroep aan te tekenen tegen de vertraging. We doen er alles aan om zo snel mogelijk de achterstand weg te werken.
Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.
Voor meer inlichtingen kunt u terecht op het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse Overheid.

Wanneer wordt mijn premie uitbetaald?

Wonen-Vlaanderen zal uw premie definitief goedkeuren en uitbetalen binnen 12 maanden na de aanvraagdatum van uw dossier.
U ontvangt rond de datum van uitbetaling nog een brief met de definitieve goedkeuring van de renovatiepremie.

Wanneer kan ik de overkoepelende renovatiepremie aanvragen?

Op vrijdag 20 juli 2018 heeft de Vlaamse regering principieel beslist een overkoepelende renovatiepremie in te voeren. De verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig op in de renovatiepremie. De aanpassingspremie voor werken in een woning voor de 65-plusser blijft wel afzonderlijk bestaan.

Het ontwerpbesluit moet nog voor advies naar de Vlaamse Woonraad en de Raad van State, en is dus nog niet definitief. Zodra de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit definitief goedkeurt, leest u hier wanneer het stelsel in werking zal treden en wat de precieze wijzigingen zullen inhouden.

Meer vragen

Contact

Bezoekuren: van 9 uur tot 12.30 uur, enkel na afspraak. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Limburg
VAC
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
VAC - Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

Bezoekuren maandag- en dinsdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur en op afspraak. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: 

contacteer deze cel wanneer u nog geen aanvraagdossier hebt lopen bij Wonen-Vlaanderen

Adres: 
cel premies
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel