Het Vlaams Huurgarantiefonds: bescherm uzelf tegen huurachterstand

Het Huurgarantiefonds beschermt private verhuurders tegen verlies van huurinkomsten, wanneer huurders nalaten hun huur te betalen.

Het Huurgarantiefonds zal grondig worden hervormd. Op 3 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het besluit tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van de uithuiszettingen goedgekeurd. 

Er wordt gekozen voor een nieuwe werkwijze, met een sterke focus op preventie en een sleutelrol voor het OCMW. Het nieuwe Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen zal in werking treden op 1 juni 2020. Het huidige huurgarantiefonds zal op 1 juni 2020 worden opgeheven. 

 

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013 houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Wat doet het Huurgarantiefonds voor u als verhuurder?

Het huurgarantiefonds komt tegemoet bij huurachterstand als:

  1. de huurder een huurachterstand van drie maanden heeft EN
  2. de vrederechter hem uitstel van betaling verleent en een afbetalingsplan oplegt EN
  3. de huurder het opgelegde afbetalingsplan niet naleeft.

Voor welk bedrag komt het Huurgarantiefonds tussenbeide?

Het Huurgarantiefonds komt tussen voor een maximumbedrag van drie maanden huur, met een plafond van € 2.946, en dit telkens de huurder het opgelegde afbetalingsplan niet naleeft

Hoeveel betaalt u om uw huurcontract te laten opnemen in het Huurgarantiefonds?

U betaalt als verhuurder een eenmalige aansluitingsvergoeding van € 82 per huurcontract. Dit bedrag mag u niet doorrekenen aan de huurder.

Meer vragen

Contact

Adres: 
cel huurgarantiefonds
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel
Telefoonnummer: