Het Vlaams Huurgarantiefonds: bescherm uzelf tegen huurachterstand

Opgelet: Het huurgarantiefonds stopt op 1 juni 2020.

Het Huurgarantiefonds beschermt private verhuurders tegen verlies van huurinkomsten, wanneer huurders nalaten hun huur te betalen.

Het huidige Huurgarantiefonds zal grondig worden hervormd. Op 3 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het besluit tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van de uithuiszettingen goedgekeurd. 

Er wordt gekozen voor een nieuwe werkwijze, met een sterke focus op preventie en een sleutelrol voor het OCMW. Het nieuwe Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen zal in werking treden op 1 juni 2020. Het huidige huurgarantiefonds zal op 1 juni 2020 worden opgeheven. 
 

Wanneer stopt het Huurgarantiefonds?

Het huurgarantiefonds wordt op 1 juni 2020 opgeheven. In de plaats van het Huurgarantiefonds zal op 1 juni 2020 het fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen van start gaan. Er wordt gekozen voor een nieuwe werkwijze met een sterke focus op preventie en een sleutelrol voor het OCMW.
 

Tot wanneer kan u zich nog aansluiten bij het Huurgarantiefonds?

In pincipe kan u zich aansluiten tot 1 juni 2020, maar in de meeste gevallen zal een aansluiting niet meer zinvol zijn.

Een verhuurder kan enkel een tegemoetkoming ontvangen van het fonds als er een huurachterstal is opgebouw van drie maanden huur. Het huurgarantiefonds stopt op 1 juni 2020. Enkel de verhuurder die een vordering heeft ingeleid bij de vrederechter tot ontbinding van de huurovereenkomst en tot uithuiszetting en het Fonds hiervan op de hoogte stelt voor 1 juni 2020, kan een tegemoetkoming ontvangen voor zover is voldaan aan de overige voorwaarden. 
 

Wat met de aansluitingsvergoeding?

De aansluitingsvergoeding wordt bij de stopzetting van het huurgarantiefonds terugbetaald aan de verhuurder, voor zover de huurovereenkomst waarvoor de verhuurder zich heeft aangesloten nog lopende is. De aansluitingsvergoeding wordt ten laatste op 31 augustus 2020 terugbetaald.
 

Wat als u voor 1 juni 2020 beroep doet op het Fonds?

Als u de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens huurachterstal en tot uithuiszetting heeft ingeleid voor 1 juni 2020 en u het Fonds hiervan voor 1 juni 2020 op de hoogte heeft gebracht, wordt de aanvraag tot tegemoetkoming  afgehandeld. 

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van uithuiszettingen

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Wat doet het Huurgarantiefonds voor u als verhuurder?

Het huurgarantiefonds komt tegemoet bij huurachterstand als:

  1. de huurder een huurachterstand van drie maanden heeft EN
  2. de vrederechter hem uitstel van betaling verleent en een afbetalingsplan oplegt EN
  3. de huurder het opgelegde afbetalingsplan niet naleeft.

Voor welk bedrag komt het Huurgarantiefonds tussenbeide?

Het Huurgarantiefonds komt tussen voor een maximumbedrag van drie maanden huur, met een plafond van € 2.965, en dit telkens de huurder het opgelegde afbetalingsplan niet naleeft

Hoeveel betaalt u om uw huurcontract te laten opnemen in het Huurgarantiefonds?

U betaalt als verhuurder een eenmalige aansluitingsvergoeding van € 82 per huurcontract. Dit bedrag mag u niet doorrekenen aan de huurder.

Meer vragen

Contact

Adres: 
cel huurgarantiefonds
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel
Telefoonnummer: