Hoe aansluiten bij het Vlaams Huurgarantiefonds?

U sluit een huurovereenkomst. U laat deze huurovereenkomst registreren.

Na ondertekening van de huurovereenkomst hebt u twee maanden tijd om u aan te sluiten bij het huurgarantiefonds. Gebruik hiervoor onderstaand aanvraagformulier.

Online aanvraag: digitaal aanvraagformulier tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds

Papieren aanvraag: hier vindt u het PDF icon manueel aanvraagformulier.pdf om af te drukken, in te vullen ondertekend terug te sturen naar het vermelde adres.

Belangrijk: vergeet niet een kopie van het geregistreerde huurcontract toe te voegen! Let wel: als de registratie van het contract op zich laat wachten kunt u uw aanvraag al indienen voor het contract is geregistreerd. De termijn van twee maanden mag u immers in geen geval overschrijden, ook niet als de registratie langer duurt. In dat geval mag u de kopie van de geregistreerde huurovereenkomst achteraf nasturen.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013 houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Welke huurcontracten komen in aanmerking voor aansluiting bij het Huurgarantiefonds?

 1. Nieuwe huurcontracten: u dient de aanvraag tot aansluiting te doen binnen twee maanden na de datum van ondertekening van het huurcontract.
 2. De verhuurde woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.
 3. Het moet een woninghuurcontract zijn, voor een woning waar de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft. Een contract van handelshuur of de verhuur van bv. een garage komt dus niet in aanmerking.
 4. De huurder is een natuurlijk persoon.
 5. De verhuurder kan zowel een natuurlijk persoon als een vennootschap zijn.

Welke gegevens hebt u nodig om het huurcontract aan te sluiten bij het Huurgarantiefonds?

Een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst met registratiestempel. Doe de aanvraag tot aansluiting ook wanneer u niet over een geregistreerde huurovereenkomst beschikt. Stuur een kopie van de ondertekende huurovereenkomst mee. Later zal u worden gevraagd uw dossier aan te vullen met de geregistreerde huurovereenkomst.

Wat moet u doen als u uw huurcontract wenst aan te sluiten bij het Huurgarantiefonds maar uw huurovereenkomst nog niet is geregistreerd?

Als verhuurder bent u verplicht het huurcontract te laten registreren. Het laten registreren van uw huurcontract kan enige tijd duren. U doet er goed aan uw huurcontract dadelijk na de ondertekening te laten registreren bij het bevoegde registratiekantoor. Dit kan u doen door het zelf ter plaatse aan te bieden voor registratie. U krijgt ter plaatse de geregistreerde documenten terug. De aanvraag tot registratie kan ook via post, mail of fax of via myrent.be. Hou dan rekening met de tijd die nodig is voor behandeling en terugzending door de bevoegde diensten. Alle informatie over registratie van huurovereenkomsten vindt u op www.myrent.be.

Let wel: als de registratie van het contract op zich laat wachten, kunt u uw aanvraag al indienen voor het contract is geregistreerd. De termijn van twee maanden voor het indienen van uw aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds mag u niet overschrijden, ook niet als de registratie langer duurt. In dat geval mag u de kopie van de geregistreerde huurovereenkomst achteraf nasturen.

Tot wanneer kunt u zich aansluiten bij het Huurgarantiefonds?

Het huurcontract moet in het Huurgarantiefonds zijn opgenomen binnen twee maanden na ondertekening van het contract.

U kunt dus niet wachten tot uw huurder nalaat te betalen om u aan te sluiten.

Hoeveel betaalt u om uw huurcontract te laten opnemen in het Huurgarantiefonds?

U betaalt als verhuurder een eenmalige aansluitingsvergoeding van € 82 per huurcontract. Dit bedrag mag u niet doorrekenen aan de huurder.

U bent een voorlopige bewindvoerder of gerechtelijk raadsman en u wilt een huurovereenkomst aansluiten bij het Huurgarantiefonds?

Voeg bij de aanvraag het vonnis waarbij u bent aangesteld als lasthebber van de onbekwame.

Kan een huurder afdwingen dat een eigenaar toetreedt tot het Huurgarantiefonds?

Neen, hij kan het natuurlijk wel voorstellen.

Hoe wordt uw aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds behandeld?

Zodra het Huurgarantiefonds uw aanvraag ontvangen heeft, heeft het Fonds 15 werkdagen om na te gaan of uw aanvraag volledig is. Als ze niet volledig is, krijgt u binnen 15 werkdagen een vraag om uw aanvraag aan te vullen. Dat moet gebeuren binnen vier maanden vanaf de ondertekening van de huurovereenkomst.

Als uw aanvraag binnen die tijd volledig is, heeft het Huurgarantiefonds vanaf dan drie maanden om ze te behandelen. Als uw aanvraag ontvankelijk is, krijgt u een vraag om binnen de maand de aansluitingsvergoeding te betalen. Bij de ontvangst van uw betaling, bent u aangesloten bij het Huurgarantiefonds. Hiervan krijgt u een attest ter bevestiging. Bewaar dit zorgvuldig! Bij een vordering voor de vrederechter hebt u dit attest nodig.

Wanneer wordt uw aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds afgewezen?

Uw aanvraag tot aansluiting kan omwille van de volgende redenen worden afgewezen:

 • uw aanvraagformulier is niet ondertekend;
 • de bijgevoegde huurovereenkomst is niet ondertekend;
 • u hebt uw aanvraag niet ingediend binnen twee maanden na ondertekening van de huurovereenkomst;
 • de huurwoning ligt niet in het Vlaamse Gewest;
 • u hebt een onvolledige aanvraag niet tijdig aangevuld;
 • u hebt uw aansluitingsvergoeding niet tijdig betaald;
 • de huurwoning die u verhuurt is niet conform volgens de Wooncode

Wat kunt u doen als u vindt dat uw aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds ten onrechte werd afgewezen?

Als uw aanvraag is afgewezen, hebt u een maand de tijd om in beroep te gaan tegen die beslissing. Dit beroep moet u motiveren, en per aangetekende brief versturen naar:

Agentschap Wonen-Vlaanderen
T.a.v. de administrateur-generaal
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40A
1000 Brussel

Uw beroep moet binnen de maand na ontvangst beantwoord zijn. Als u geen antwoord ontvangt binnen deze termijn, is uw beroep gegrond en kunt u zich alsnog aansluiten bij het Huurgarantiefonds.

Meer vragen

Contact

Adres: 
cel huurgarantiefonds
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel
Telefoonnummer: