Hoe de nieuwe Vlaamse renovatiepremie aanvragen?

Nieuwe renovatiepremie

U kunt de premie aanvragen na de voltooiing en de facturering van de werken uit een bepaalde categorie.

U kunt maximaal twee aanvragen indienen. Tussen de twee aanvragen moet minstens een jaar en maximaal twee jaar liggen.

U kunt voor elke categorie van werken maar eenmaal een aanvraag doen.

Per aanvraag kunt u voor maximaal twee categorieën van werken de premie aanvragen. Uitzondering: de verhuurder die zijn woning verhuurt aan een SVK kan ineens een aanvraag indienen voor alle vier categorieën van werken samen. Ook de verhuurder mag voor elke categorie van werken maar een aanvraag doen.

Vooraleer u het aanvraagformulier invult, leest u best volgende Bestand toelichtingsbrochure renovatiepremie

Aanvraagformulieren voor de bewoner:

U dient uw aanvraag in met de formulieren ‘Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning’ en ‘Verzamellijst van de facturen bij de aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning’, dat u stuurt naar het agentschap Wonen-Vlaanderen in de provincie waar de premiewoning zich bevindt. Het adres vindt u bovenaan op het aanvraagformulier.

Bij het aanvraagformulier voegt u een kopie van de facturen en de verzamellijst van de facturen, waarop u per factuur aanduidt voor welke categorie(ën) u een aanvraag doet.

Opgelet: u mag maximaal 2 categorieën aanduiden. We behandelen uw aanvraag volgens die keuze.

Voeg best ook een foto toe van voor en na de werken.

Aanvraagformulieren voor de verhuurder die zijn woning verhuurt aan een SVK:

U dient uw aanvraag in met de formulieren ‘Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning’ en ‘Verzamellijst van de facturen bij de aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning’, dat u stuurt naar het agentschap Wonen-Vlaanderen in de provincie waar de premiewoning zich bevindt. Het adres vindt u bovenaan op het aanvraagformulier.

Bij het aanvraagformulier voegt u een kopie van de facturen en de verzamellijst van de facturen, waarop u per factuur aanduidt voor welke categorie(ën) u een aanvraag doet.

U voegt ook het huurcontract met het SVK toe.

Opgelet: u kunt maximaal 4 categorieën aanduiden. Voor elke categorie kunt u maar eenmaal de premie aanvragen.

Voeg best ook een foto toe van voor en na de werken.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning.

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning.

Meer regelgeving

Contact

Bezoekuren: van 9 uur tot 12.30 uur, enkel na afspraak. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Limburg
VAC
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
VAC - Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

Bezoekuren maandag- en dinsdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur en op afspraak. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: 

contacteer deze cel wanneer u nog geen aanvraagdossier hebt lopen bij Wonen-Vlaanderen

Adres: 
cel premies
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel