Hoe de Vlaamse huurpremie aanvragen?

Hoe krijgt u een aanvraagformulier voor de huurpremie?

U hoeft niets te doen. U krijgt automatisch een aanvraagformulier opgestuurd.

Zodra u 4 jaar op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning en voldoet aan de inkomensvoorwaarden, meldt de sociale huisvestingsmaatschappij waar u bent ingeschreven dat aan Wonen-Vlaanderen. Wij sturen u dan automatisch een aanvraagformulier voor de huurpremie. Op de briefomslag vindt u deze sticker:

Sticker met opschrift “Vraag met dit formulier een huurpremie aan”

U hebt nog geen invulformulier ontvangen?

Mocht u toch geen aanvraagformulier ontvangen, terwijl u denkt dat u aan alle voorwaarden voldoet, neemt u best contact op met het team huurpremie van Wonen-Vlaanderen (zie contactinformatie onderaan).

Om u correct te kunnen informeren, heeft de dossierbehandelaar uw rijksregisternummer nodig. Dit vindt u op de achterkant van uw identiteitskaart.

Beslissing over de huurpremie

Binnen de maand na ontvangst van het invulformulier verklaart Wonen-Vlaanderen het dossier volledig.

Binnen de drie maanden en tien dagen na de volledigverklaring van het dossier, verneemt u de beslissing van Wonen-Vlaanderen, alsook de startdatum en het bedrag van de huurpremie.

 

OPGELET:
Door COVID19 verloopt de postbedeling zeer moeizaam. Daarom willen wij u vragen om uw aanvraag per mail te versturen aan huurpremie.wonen@vlaanderen.be.

Bezorg ons uw aanvraag samen met een kopie van uw huurcontract via een duidelijk leesbaar PDF-bestand.

 

Regelgeving

Ministerieel besluit van 22 maart 2013 tot aanpassing van de tegemoetkoming in de huurprijs aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer

Vlaamse huurpremie: besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Waar vind ik alle documenten om een huurpremie aan te vragen?

U ontvangt automatisch een invulformulier in uw brievenbus als u aan alle voorwaarden voldoet.

Zie vraag: U heeft nog geen invulformulier ontvangen. Wat kunt u doen?

Ik ontvang een invulformulier maar ben ondertussen verhuisd. Kan ik dit formulier nog gebruiken?

Neen, u kunt het formulier waarop uw vorige adres staat niet meer gebruiken. Laat uw adres bij de gemeente aanpassen. Na het bezoek van de wijkagent, wordt uw adres op uw identiteitskaart aangepast. Op voorwaarde dat u nog aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een nieuwe invulformulier zodra Wonen-Vlaanderen via het Rijksregister op de hoogte is van uw verhuizing.

Ik heb een invulformulier ontvangen maar ik heb het niet onmiddellijk ingevuld. Tot wanneer kan ik de huurpremie aanvragen?

In principe kunt u het invulformulier blijven opsturen zolang

  • u nog op hetzelfde adres woont als vermeld op het invulformulier
  • u nog aan de voorwaarden voldoet
  • de huurpremie bestaat.

Het is in uw eigen belang om het invulformulier zo snel mogelijk terug te sturen. Bij de behandeling van de aanvraag, kijkt Wonen-Vlaanderen na vanaf wanneer u aan alle voorwaarden voldeed. U ontvangt tot maximaal 6 maanden met terugwerkende kracht huurpremie. Als u het invulformulier langer dan 6 maanden liet liggen, verliest u dus een aantal maanden huurpremie.

Wat moet ik doen als ik een invulformulier voor een huurpremie heb ontvangen maar intussen samenwoon?

U staat bij een sociale huisvestingsmaatschappij ( SHM ) op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. U moet aan uw SHM steeds de gezinssituatie doorgeven waarmee u in een sociale huurwoning wilt gaan wonen. Anders wordt u binnenkort door uw SHM misschien een kleinere woning aangeboden terwijl u in uw nieuwe gezinssituatie een grotere nodig heeft. Houdt er rekening mee dat wanneer u de huurpremie ontvangt en u een aanbod van een sociale huurwoning weigert, u op dat ogenblik de huurpremie niet langer zult ontvangen en nooit meer in aanmerking komt voor de huurpremie. Houdt er ook rekening mee dat de huurpremie wordt teruggevorderd als u deze heeft verkregen op basis van foutieve gegevens. Geef aan uw SHM dus altijd zo snel mogelijk uw nieuwe gezinssituatie door.

Meer vragen

Contact

Adres: 
cel huurpremie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel
Telefoonnummer: