Hoe de Vlaamse huurpremie aanvragen?

Hoe ontvangt u een invulformulier om een huurpremie aan te vragen?

U hoeft niets te doen.

De sociale huisvestingsmaatschappijen waar u bent ingeschreven, geven de gegevens door van diegenen die in aanmerking komen voor een huurpremie. Die personen ontvangen van Wonen-Vlaanderen automatisch een gepersonaliseerd en gedeeltelijk vooringevuld invulformulier waarmee ze de huurpremie kunnen aanvragen. De omslag van deze zending heeft deze sticker op: 

Sticker met opschrift “Vraag met dit formulier een huurpremie aan”

U hebt nog geen invulformulier ontvangen?

Wanneer u denkt toch aan alle voorwaarden te voldoen, kunt u best contact opnemen met de sociale huisvestingsmaatschappij waar u bent ingeschreven (DSHM). Zij kunnen nakijken of u een aanvraag had moeten ontvangen. U kunt ook contact opnemen met de cel huurpremie door een e-mail te sturen of te bellen. (De contactinformatie vindt u onderaan elke pagina)

De dossierbehandelaar heeft uw rijksregisternummer nodig. Dit staat op uw identiteitskaart. De dossierbehandelaar kan u vertellen waarom u volgens de gegevens doorgegeven door uw DSHM niet in aanmerking komt voor de huurpremie. Kloppen deze gegevens niet dan dient u deze te laten verbeteren bij uw DSHM.

Regelgeving

Ministerieel besluit van 22 maart 2013 tot aanpassing van de tegemoetkoming in de huurprijs aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer

Vlaamse huurpremie: besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Waar vindt u alle documenten om een huurpremie aan te vragen?

In principe ontvangt u automatisch een invulformulier in uw brievenbus als u aan alle voorwaarden voldoet.

Zie vraag: U heeft nog geen invulformulier ontvangen. Wat kunt u doen?

U heeft een invulformulier "Aanvraag huurpremie" ontvangen maar bent intussen verhuisd. Kan u dit formulier dan nog gebruiken?

Neen. Nu u bent verhuisd, moeten we nagaan of uw nieuwe huurcontract aan alle voorwaarden voldoet. Normaal gezien zou u automatisch een nieuw invulformulier voor uw nieuwe adres moeten ontvangen wanneer u bij uw gemeente bent ingeschreven op uw nieuwe adres en bent ingeschreven bij een DSHM.

U heeft een invulformulier ontvangen maar u heeft dit laten liggen. Tot wanneer kunt u de huurpremie ontvangen?

In principe kunt u het invulformulier blijven opsturen zolang u

  • nog steeds op hetzelfde adres woont als op het invulformulier wordt vermeld
  • u intussen geen brief heeft ontvangen met de melding dat u niet langer in aanmerking komt voor de huurpremie
  • de huurpremie nog steeds bestaat

Het is wel zonde om het invulformulier niet zo snel mogelijk terug te sturen. Bij de behandeling van de aanvraag, kijkt Wonen-Vlaanderen na van wanneer af u aan alle voorwaarden voldeed en zal u dan tot maximaal 6 maanden met terugwerkende kracht uitbetalen. Als u het invulformulier langer dan 6 maanden liet liggen, verliest u een bedrag dat u anders wel zou zijn uitbetaald.

Wat moet u doen als u een invulformulier voor een huurpremie heeft ontvangen maar intussen samenwoont.

U staat bij een SHM op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. U moet aan uw SHM steeds de gezinssituatie doorgeven waarmee u in een sociale huurwoning wilt gaan wonen. Anders wordt u binnenkort door uw SHM misschien een studio aangeboden terwijl u met uw nieuwe gezinssituatie misschien een woning met drie slaapkamers nodig heeft.

Houdt u er rekening mee dat wanneer u de huurpremie ontvangt en u een aanbod van een sociale huurwoning weigert u op dat ogenblik de huurpremie niet langer zult ontvangen en nooit meer in aanmerking komt voor de huurpremie. Houdt u er ook rekening mee dat de huurpremie zal worden teruggevorderd wanneer u deze heeft verkregen op basis van foutieve gegevens. Geef uw SHM dus steeds zo snel mogelijk uw nieuwe gezinssituatie door.

Meer vragen

Contact

Adres: 
cel huurpremie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel
Telefoonnummer: