Hoe de Vlaamse renovatiepremie aanvragen?

De Vlaamse Regering besliste op 4 februari 2022 om vanaf 1/07/2022 de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius/VEKA te integreren  in een eengemaakte premie: Mijn VerbouwPremie.

Alle voorbereidingen voor de opstart van één uniek digitaal premieloket zijn gestart. Dit loket zal starten op 01/10/2022. 

Meer informatie over Mijn VerbouwPremie vindt u op vlaanderen.be/mijnverbouwpremie.

Tot en met 30 juni 2022 kan u nog steeds de overkoepelde renovatiepremie aanvragen

Vlaamse renovatiepremie

U kunt de premie aanvragen na de voltooiing en de facturering van de werken uit een bepaalde categorie. Opgelet: U kunt maximaal twee aanvragen indienen. 

Vooraleer u de aanvraag opstart, kan u best de PDF icon toelichtingsbrochure renovatiepremie vanaf 1 februari 2019nalezen.

Een aanvraag voor de renovatiepremie kan vanaf nu digitaal ingediend worden via het loket: https://formulieren-wonen.vlaanderen.be/.

Zorg dat u vooraf alle bewijsstukken (facturen, offertes, attesten,..)  digitaal ter beschikking heeft.

Indien een digitale aanvraag niet mogelijk/wenselijk is, kunt u de aanvraag ook op papier invullen en doorsturen .De aanvraagformulieren zijn beschikbaar in Bestand word- en in PDF icon PDF-formaat. 

Enkele tips bij het vervolledigen van uw aanvraag op papier:

  • Voeg geen originele bewijsstukken bij uw aanvraag (zoals facturen), maar duidelijke kopies.
  • Nietjes? Liever niet! Als u toch documenten wil bundelen, maak dan gebruik van paperclips of documenthouders waardoor de dossierstukken niet beschadigd worden.
  • Kopies van het aanslagbiljet personenbelasting zijn alleen in uitzonderlijke gevallen nuttig en noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer het gaat om aanvragers met een buitenlands inkomen. Voor de meeste aanvragen is het niet nodig een kopie van het aanslagbiljet toe te voegen.

 

Contact

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Limburg
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: 

contacteer deze cel wanneer u nog geen aanvraagdossier hebt lopen bij Wonen-Vlaanderen

Adres: 
cel premies
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel