Hoe de Vlaamse verbeteringspremie aanvragen?

Met de aanvraagformulieren die u hieronder vindt.

  • Gebruik als eigenaar-bewoner het aanvraagformulier voor eigenaar-bewoners en als verhuurder het aanvraagformulier voor verhuurders
  • Gebruik het aanvraagformulier van de provincie waar de woning ligt. 

Wanneer moet u de aanvraag indienen?

U dient de aanvraag in nadat de verbeteringswerken zijn uitgevoerd. De ingediende facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal een jaar oud zijn.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstmelding van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Zodra uw dossier volledig is, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal drie maanden de tijd om een beslissing te nemen over uw premie-aanvraag. Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kunt u beroep aantekenen.

Vanaf het verstrijken van de antwoordtermijn van Wonen-Vlaanderen, of vanaf de weigering van uw aanvraag, hebt u een maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen

Ministerieel besluit van 27 september 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Komen voorschotfacturen in aanmerking voor de aanvraag van de verbeteringspremie?

Voorschotfacturen zijn geldige facturen voor zover ze net zoals de andere facturen voldoen aan de gestelde vormvereisten. Als een voorschotfactuur bijvoorbeeld een jaar oud is op de aanvraagdatum, dan komt deze niet in aanmerking, ook al werden de werkzaamheden zelf wel binnen de geldige periode uitgevoerd.

Moeten de facturen die ik samen met mijn aanvraag voor de verbeteringspremie indien altijd op mijn naam staan?

Neen, dit hoeft niet altijd het geval te zijn. In de volgende gevallen mag de facturatie gebeurd zijn aan iemand anders dan de premieaanvrager:

  • als een lasthebber werd aangesteld
  • als de facturatie aan een inwonend gezinslid gebeurde

Als u verhuurder bent, dan kunt u de uitvoering van de werkzaamheden door het sociaal verhuurkantoor laten regelen. In dat geval moeten de facturen op naam staan van het sociaal verhuurkantoor.

Als een aanvraag wordt gedaan in het kader van het uitvoeren van werken aan gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen, dan mag de factuur op naam staan van de syndicus of de vereniging van medeƫigenaars. De aanvrager moet wel kunnen aantonen dat hij een deel van de factuur ten laste neemt, en moet zijn precies deel in het geheel van de kosten kunnen bewijzen.

Meer vragen

Contact

Bezoekuren: van 9 uur tot 12.30 uur, enkel na afspraak. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op woensdag- en vrijdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.limburg@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwaliteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen-Limburg
VAC
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
VAC - Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op maandag -en dinsdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwalteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: 

contacteer deze cel wanneer u nog geen aanvraagdossier hebt lopen bij Wonen-Vlaanderen

Adres: 
cel premies
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel