Hoe kan ik een tweede aanvraag indienen in het uitdovende stelsel renovatiepremie?

Als u voor 1 februari 2019 al met succes een eerste aanvraag indiende voor de renovatiepremie, moet u ook de tweede en laatste aanvraag indienen onder het uitdovende premiestelsel van kracht sinds 2015.

U kunt de premie aanvragen na de voltooiing en de facturering van de werken uit een bepaalde categorie.

In afwachting van een volledig digitaal aanvraagplatform, inclusief elektronische ondertekening, kunnen alleen aanvragen op papier in behandeling worden genomen.

Aanvraagformulieren voor de bewoner (tweede aanvraag in het uitdovend stelsel van de renovatiepremie):

U dient uw aanvraag in met de formulieren ‘Tweede aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning – uitdovend stelsel 2015’ en ‘Overzicht van de facturen bij de tweede aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning’. U verstuurt deze naar het agentschap Wonen-Vlaanderen in de provincie waar de premiewoning zich bevindt. Het adres vindt u bovenaan op het aanvraagformulier.

Vooraleer u het aanvraagformulier invult, leest u best volgende PDF icon toelichtingsbrochure

Bij het aanvraagformulier voegt u een kopie van de facturen en de verzamellijst van de facturen, waarop u per factuur aanduidt voor welke categorie(ën) u een aanvraag doet. Voeg best ook foto's toe van voor en na de werken.

Tot slot nog enkele tips bij het vervolledigen van uw aanvraag:

 • Voeg geen originele bewijsstukken bij uw aanvraag (zoals facturen), maar duidelijke kopies.
 • Nietjes? Liever niet! Als u toch documenten wil bundelen, maak dan gebruik van paperclips of documenthouders waardoor de dossierstukken niet beschadigd worden.

 • Kopies van het aanslagbiljet personenbelasting zijn alleen in uitzonderlijke gevallen nuttig en noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer het gaat om aanvragers met een buitenlands inkomen. Voor de meeste aanvragen is het niet nodig een kopie van het aanslagbiljet toe te voegen.

  Opgelet: u mag maximaal 2 categorieën aanduiden. We behandelen uw aanvraag volgens die keuze.

  Voor een woning in de provincie:

  • Antwerpen: aanvraagformulier (formaat: Bestand word - PDF icon PDF) - factuurlijst (formaat: Bestand word - PDF icon pdf)
  • Limburg: aanvraagformulier (formaat: Bestand word - PDF icon PDF) - factuurlijst (formaat: Bestand word - PDF icon pdf)
  • Oost-Vlaanderen: aanvraagformulier (formaat: Bestand word - PDF icon PDF) - factuurlijst (formaat: Bestand word - PDF icon pdf)
  • Vlaams-Brabant: aanvraagformulier (formaat: Bestand word - PDF icon PDF) - factuurlijst (formaat: Bestand word - PDF icon pdf)
  • West-Vlaanderen: aanvraagformulier (formaat: Bestand word - PDF icon PDF) - factuurlijst (formaat: Bestand word - PDF icon pdf)

  Aanvraagformulieren voor de verhuurder die zijn woning verhuurt aan een SVK  (tweede aanvraag in het uitdovend stelsel van de renovatiepremie):

  U dient uw aanvraag in met de formulieren ‘Tweede aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning die verhuurd wordt aan een sociaal verhuurkantoor – uitdovend stelsel 2015’ en ‘Overzicht van de facturen bij de tweede aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning die verhuurd wordt aan een sociaal verhuurkantoor’. U verstuurt deze naar het agentschap Wonen-Vlaanderen in de provincie waar de premiewoning zich bevindt. Het adres vindt u bovenaan op het aanvraagformulier.

  Bij het aanvraagformulier voegt u een kopie van de facturen en de verzamellijst van de facturen, waarop u per factuur aanduidt voor welke categorie(ën) u een aanvraag doet. Voeg best ook foto's toe van voor en na de werken.

  U voegt ook een kopie van het huurcontract met het SVK toe.

  Voor een woning in de provincie:

  • Antwerpen: aanvraagformulier (formaat: Bestand word - PDF icon PDF) - factuurlijst (formaat:Bestand word - PDF icon PDF)
  • Limburg: aanvraagformulier (formaat: Bestand word - PDF icon PDF) - factuurlijst (formaat:Bestand word - PDF icon PDF)
  • Oost-Vlaanderen: aanvraagformulier (formaat: Bestand word - PDF icon PDF) - factuurlijst (formaat:Bestand word - PDF icon PDF)
  • Vlaams-Brabant: aanvraagformulier (formaat: Bestand word - PDF icon PDF) - factuurlijst (formaat:Bestand word - PDF icon PDF)
  • West-Vlaanderen: aanvraagformulier (formaat: Bestand word - PDF icon PDF) - factuurlijst (formaat:Bestand word - PDF icon PDF)

  Contact

  Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

  Adres: 
  Wonen-Antwerpen
  Anna Bijnsgebouw
  Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
  2018 Antwerpen
  Telefoonnummer: 

  Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

  Adres: 
  Wonen-Limburg
  Hendrik van Veldekegebouw
  Koningin Astridlaan 50 - bus 1
  3500 Hasselt
  Telefoonnummer: 

  Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

  Adres: 
  Wonen Oost-Vlaanderen
  Virginie Lovelinggebouw
  Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
  9000 Gent
  Telefoonnummer: 

  Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

  Adres: 
  Wonen Vlaams-Brabant
  Dirk Boutsgebouw
  Diestsepoort 6 bus 92
  3000 Leuven
  Telefoonnummer: 

  Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

  Adres: 
  Wonen West-Vlaanderen
  Jacob van Maerlantgebouw
  Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
  8200 Brugge
  Telefoonnummer: