Hoeveel bedraagt de overgangsmaatregel Vlaamse renovatiepremie?

Let op: u kon slechts tot en met 31 januari 2016 de renovatiepremie in de overgangsmaatregel aanvragen.

U kon enkel gebruik maken van de overgangsregeling voor de facturen, waarvoor de overeenkomst met de aannemer of de bestelling van materialen dateert van voor 1 december 2014. Voor de facturen waarvoor de overeenkomst met een aannemer of de bestelling van materialen dateert van na 1 december 2014 kunt u enkel de vernieuwde renovatiepremie aanvragen.

30% van de goedgekeurde facturen als:

  • u de woning zelf bewoont en uw gezamenlijk belastbaar inkomen van het derde jaar voor de aanvraag niet meer bedraagt dan 29.600 euro (te verhogen met 1.540 euro per persoon ten laste);
  • u de woning voor minstens 9 jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

 20% van de goedgekeurde facturen als:

u de woning zelf bewoont en uw gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar voordien  hoger was dan 29.600 euro (te verhogen met 1.540 euro per persoon ten laste).

Belangrijk: bovenstaand maximuminkomen dient enkel om het percentage te bepalen. Daarnaast moet u nog altijd voldoen aan de algemene voorwaarden van de renovatiepremie. 


Bij een aanvraag met facturen voor buitenschrijnwerk die dateren van na 1 januari 2012, wordt de premie met 10% verhoogd als het buitenschrijnwerk voldoet aan volgende U-waarden:Uw (isolatiewaarde van het geheel: profiel en glas) van maximaal 1,7 W/m²K en Ug (isolatiewaarde van het glas) van maximaal 0,9 W/m²K.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning

Meer regelgeving

Contact

Bezoekuren: van 9 uur tot 12.30 uur, enkel na afspraak. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op woensdag- en vrijdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.limburg@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwaliteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen-Limburg
VAC
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
VAC - Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op maandag -en dinsdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwalteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: 

contacteer deze cel wanneer u nog geen aanvraagdossier hebt lopen bij Wonen-Vlaanderen

Adres: 
cel premies
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel