Hoeveel bedraagt de Vlaamse huurpremie als u op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning?

Huurpremie: iedere maand uitbetaald

De huurpremie wordt iedere maand uitbetaald. Het premiebedrag hangt af van uw inkomen, de huurprijs en ligging van uw woning en de grootte van uw gezin. Waarbij de referentiehuurprijs gelijk is aan 75% van de maximale huurprijs en de eigen bijdrage gelijk is aan 1/55e van uw jaarinkomen.

De berekening van de huurpremie gebeurt volgens deze formule:

Huurpremie = referentiehuurprijs – eigen bijdrage

 

De huurpremie bedraagt in 2020 maximaal 151 euro te verhogen met 25,17 euro per persoon ten laste, (tot maximaal vier personen ten laste). In bepaalde gemeenten wordt het maximale huurpremiebedrag verhoogd met 10% tot 166,10 euro plus 27,68 euro per persoon ten laste.

Overzicht van de maximale huurpremie voor aanvragen ingediend vanaf 1 mei 2019:

aantal personen ten laste01234 of meer
maximum in gemeenten zonder verhoging151176,17201,34226,51251,68
maximum in gemeenten met 10 % verhoging166,10193,78221,46249,14276,82

Samenstelling van uw jaarinkomen:

 • het globaal belastbaar inkomen
 • het afzonderlijk belastbaar inkomen
 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkomingen

Wonen-Vlaanderen houdt rekening met het jaarinkomen van het gezin, zoals berekend door uw sociale huisvestingsmaatschappij (DSHM) bij de laatste actualisatie in 2019, en geïndexeerd naar het huidige jaar. Bij de actualisatie van 2019 kijkt men naar het inkomen van het jaar 2016.

Die actualisatie is een verplichte taak voor de sociale huisvestingsmaatschappijen in elk oneven kalenderjaar. Voor iedere kandidaat-huurder wordt nagegaan of de inkomensvoorwaarden nog steeds vervuld zijn, rekening houdend met de gezinssituatie. Iedere kandidaat-huurder kan de actualisatie gebruiken om zijn/haar voorkeur voor een sociale huurwoning aan te passen.

Het inkomen van bepaalde gezinsleden (inwonende kinderen, inwonende ouders, broers of zussen van de referentiehuurder) wordt niet, geheel of gedeeltelijk opgeteld bij het inkomen van de referentiehuurder en zijn/haar partner. Uw sociale huisvestingsmaatschappij bepaalt het inkomen conform de regelgeving (Besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode).

Indexering

Elk jaar op 1 januari worden het inkomen, de maximale huurprijs en de huurpremie geïndexeerd.

Berekening bedrag huurpremie

Met deze rekenmodule 2019 kunt u zelf het bedrag van uw huurpremie uitrekenen.

Let op: Om de berekening te kunnen maken moet u het inkomen en het inkomensjaar van de laatste actualisatie door uw huisvestingsmaatschappij (DSHM) kennen.

Huurpremie: invulformulier ingediend voor 1 mei 2019

Als u nu al een huurpremie krijgt, dan geldt er een andere berekening van het huurpremiebedrag. Contacteer het team Huurpremie van Wonen-Vlaanderen voor meer uitleg (zie contactinformatie onderaan).

Regelgeving

Ministerieel besluit van 22 maart 2013 tot aanpassing van de tegemoetkoming in de huurprijs aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer

Vlaamse huurpremie: besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Wat is het verschil tussen de huurpremie en de huursubsidie?

Beide tegemoetkomingen geven financiële steun aan wie met een beperkt inkomen een woning huurt op de private huurmarkt.

De huursubsidie kunt u alleen krijgen als u verhuist van een woning van slechte kwaliteit (een “niet conforme woning”) naar een conforme en aangepaste woning, en voldoet  aan de voorwaarden voor de huursubsidie.

De huurpremie kunt u krijgen als u vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning, en voldoet aan de voorwaarden voor de huurpremie.

Vanaf welke datum krijg ik de huurpremie?

Naargelang de situatie zijn er verschillende mogelijkheden:

 1. U ontvangt voor het eerst de huurpremie vanaf de maand volgend op het moment dat u vier jaar op de wachtlijst staat bij een DSHM én voldoet aan alle voorwaarden.
 2. Vanaf de maand die volgt op de maand waarin de huursubsidie (die niet cumuleerbaar is met de huurpremie) wordt stopgezet.
 3. Als u uw invulformulier niet onmiddellijk opstuurt, ontvangt u de huurpremie tot maximaal zes maanden met terugwerkende kracht.
 4. Vanaf 1 mei 2019 als uw inkomen voordien hoger lag dan de maximale inkomensgrens die van toepassing was voor de huurpremie tot 30 april 2019.
 5. Is uw huurpremie opgeschort omwille van niet-conformiteit? U ontvangt opnieuw de huurpremie vanaf de maand volgend op het besluit van de burgemeester dat de conformiteit van de woning bevestigt.
 6. Is uw huurpremie opgeschort omdat u verhuisde binnen het werkingsgebied van uw huidige DSHM*? De huurpremie wordt heropgestart vanaf de maand volgend op uw verhuis.
 7. Is uw huurpremie opgeschort omdat u verhuisde buiten het werkingsgebied van uw DSHM*? De huurpremie wordt ten vroegste hervat vanaf het moment dat u opnieuw bent ingeschreven bij een DSHM*. Als u uw invulformulier niet onmiddellijk opstuurt, ontvangt u de huurpremie tot maximaal zes maanden met terugwerkende kracht.

*DSHM: sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam in de gemeente waar u woont

Meer vragen

Contact

Adres: 
cel huurpremie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel
Telefoonnummer: