Hoeveel bedraagt de Vlaamse huurpremie als u op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning?

Maandelijkse huurpremie:

De huurpremie hangt af van de huurprijs van uw woning en de grootte van uw gezin. Het bedrag dat u krijgt is 1/3 van de huurprijs van uw woning, tot een maximum van 130,89 euro. Daarbij komt altijd nog 21,82 euro extra per persoon ten laste. De huurpremie wordt jaarlijks geïndexeerd in januari.

a) als uw huurprijs niet hoger is dan €385,34 dan bedraagt uw huurpremie 1/3 van de huurprijs, te vermeerderen met €21,82 per persoon ten laste.

b) als uw huurprijs hoger is dan € 385,34 dan bedraagt uw huurpremie € 130,89, te vermeerderen met € 21,82 per persoon ten laste.

 

Belangrijk: in Vlabinvestgebied, één van de 13 centrumsteden of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent bedraagt de maximale subsidie 143,98 euro, met 24 euro extra per persoon ten laste.

Einde van de huurpremie

De huurpremie wordt stopgezet als:

 • u in een sociale woning gaat wonen;
 • u wordt geschrapt uit de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij;
 • u een aangeboden sociale woning weigert;
 • u een eigen woning of bouwgrond verwerft;
 • u verhuist en u zich niet binnen drie maanden opnieuw inschrijft bij een sociale huisvestingsmaatschappij in uw nieuwe gemeente.

Let op: er mag geen onderbreking in de inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij zijn!

De huurpremie wordt opgeschort als:

 • uw inkomen hoger wordt dan de maximumgrens;
 • de huurprijs van de woning hoger is dan de maximumhuurprijs, volgens de grootte van uw gezin
 • u verhuist naar een andere woning

Wanneer de huurpremie is opgeschort, kunt u ze opnieuw krijgen als u weer aan de voorwaarden voldoet.

Regelgeving

Ministerieel besluit van 22 maart 2013 tot aanpassing van de tegemoetkoming in de huurprijs aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer

Vlaamse huurpremie: besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Wat is het verschil tussen de huurpremie en de huursubsidie?

De huursubsidie is een premie die u kunt ontvangen als u verhuist van een niet conforme of niet aangepaste woning naar een conforme en aangepaste woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huursubsidiebesluit.

De huurpremie is een premie die u kunt ontvangen als u vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huurpremiebesluit.

Vanaf welke datum ontvangt u de huurpremie?

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. U ontvangt de huurpremie vanaf het ogenblik dat u 4 jaar op de wachtlijst staat bij een DSHM en voldoet aan alle voorwaarden.
 2. Vanaf de maand die volgt op de maand waarin de huursubsidie (die niet cumuleerbaar is met de huurpremie) wordt stopgezet.
 3. Als u uw invulformulier laat liggen, zal men tot maximaal zes maanden met terugwerkende kracht uitbetalen
Meer vragen

Contact

Adres: 
cel huurpremie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel
Telefoonnummer: