Hoeveel past de VGW bij als u een tijd niet kunt werken?

Voordelen 

De verzekering is volledig gratis: de Vlaamse overheid draagt de verzekeringskosten, dus als aanvrager betaalt u geen premie.
De verzekering loopt over tien jaar. Als u in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u na een wachttijd van drie maanden en voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van uw hypothecaire lening. Als u uw zelfstandige activiteiten hebt moeten stopzetten kan u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, voor zover u beroep kan doen op het overbruggingsrecht of een werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling. Die tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand.
Bij arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende  maximaal 36 maanden aan een stuk tussenkomen. Bij onvrijwillige werkloosheid is dat maximaal 18 opeenvolgende maanden. Voor een nieuwe tussenkomst moet u aantonen dat u tussenin minstens drie maanden opnieuw hebt gewerkt. Als u als zelfstandige het overbruggingsrecht geniet, kan u een tegemoetkoming ontvangen voor de periode dat u het overbruggingsrecht ontvangt.

De verzekeringsmaatschappij komt gedurende maximaal 36 maanden tussen in de aflossing van de hypothecaire lening, en dit ongeacht er één of meer verzekerden zijn per aanvraag. 

Bedrag van de tegemoetkoming

Het maximumbedrag van 600 euro kunt u alleen krijgen als u leent voor nieuwbouw, uw woning een primair energieverbruik heeft onder of gelijk aan de E70-norm en uw belastbaar inkomen onder deze inkomensvoorwaarden valt.

Anders bedraagt de uitkering maximaal 500 euro.

De verzekeraar keert de tegemoetkoming maandelijks uit aan uw kredietinstelling. 
Het bedrag dat u krijgt hangt af van de verloren inkomsten, van uw maandelijkse afbetalingsbedrag en van de tijd.  Het eerste jaar bedraagt de tegemoetkoming 70 % van het afbetalingsbedrag. Het tweede jaar ontvangt u 56% van het afbetalingsbedrag, en het derde jaar nog 42 %.

Regelgeving

Verzekering Gewaarborgd Wonen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Hoeveel tegemoetkoming krijg ik en gedurende hoeveel maanden?

U krijgt maximaal 500 euro of 600 euro per maand. Het maximumbedrag van 600 euro kan enkel toegekend worden aan mensen die een woning hebben gebouwd waarvan het peil van primair energieverbruik lager of gelijk is aan de E70 norm en daarnaast ook een belastbaar inkomen hebben dat lager of gelijk is aan deze inkomensvoorwaarden. Het bedrag dat u effectief krijgt kan lager zijn dan 500 euro of 600 euro per maand, en is afhankelijk van de maandelijkse afbetaling van uw lening, het geleden inkomensverlies en de duur van de periode dat u beroep doet op de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt maandelijks aan uw kredietverstrekker uitbetaald.

Als u onvrijwillig werkloos bent, kan u gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van maximaal 18 opeenvolgende maanden tegemoetkoming, moet u eerst kunnen aantonen dat u gedurende minstens drie maanden opnieuw aan het werk was.

Als u uw zelfstandige activiteiten hebt moeten stopzetten kan u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, voor zover u recht hebt op het overbruggingsrecht of recht hebt op een werkloosheidsuitkering op basis van een vroeger tewerkstelling. Als u recht hebt op het overbruggingsrecht kan u een tegemoetkoming ontvangen, voor de periode dat u recht hebt op het overbruggingsrecht. Als u recht hebt op een werkloosheidsvergoeding kan u gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van maximaal 18 opeenvolgende maanden tegemoetkoming, moet u eerst kunnen aantonen dat u gedurende minstens drie maanden opnieuw aan het werk was.

Als u arbeidsongeschikt bent, kan u gedurende maximaal 36 opeenvolgende maanden een tegemoetkoming ontvangen.

Moet ik de tegemoetkoming die ik maandelijks van de verzekeraar ontvang achteraf terugbetalen?

Neen. Als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt of als u uw zelfstandige activiteiten hebt moeten stopzetten en u ontvangt gedurende een bepaalde periode een maandelijkse tegemoetkoming van de verzekeraar, dan moet u die achteraf niet terugbetalen.

Ik ben toegelaten tot de verzekering en ik ben onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt of ik heb mijn zelfstandige activiteiten moeten stopzetten. Wat nu?

U moet een tegemoetkoming aanvragen bij de verzekeraar. Nadat u bent toegelaten tot de verzekering, hebt u van de verzekeraar via de post een polis ontvangen. In deze polis staat uitgelegd hoe u een tegemoetkoming moet aanvragen en welke documenten u daarbij aan de verzekeraar moet bezorgen (een kopie van de loonfiches van de laatste maanden, een attest van de RVA of een medisch attest,  ...). In de polis staan ook contactgegevens van de verzekeraar. Hou deze polis dus altijd goed bij!

Er is een wachttijd van drie maanden: u moet drie maanden volledig werkloos of arbeidsongeschikt zijn, voordat u recht hebt op een tegemoetkoming.

Meer vragen