Jaarlijkse herberekening van de huurpremie vanaf 1 mei 2020

Vanaf 1 mei 2020 zal Wonen-Vlaanderen elk jaar opnieuw nagaan of uw gezin nog recht heeft op de huurpremie, en het premiebedrag opnieuw berekenen.  We houden daarbij rekening met het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

Gezinsinkomen:

Het inkomen is de som van de volgende inkomsten die ontvangen zijn in het jaar van het laatst beschikbare aanslagbiljet:

  • het gezamenlijk belastbaar inkomen;
  • de afzonderlijk belastbare inkomsten;
  • het leefloon;
  • de inkomensvervangende tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
  • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Het inkomen van alle inwonende gezinsleden wordt in aanmerking genomen, en geïndexeerd naar het huidige jaar.

Gezinssamenstelling:

Op basis van het Rijksregister gaan we na of kinderen nog steeds recht hebben op kinderbijslag, en of eventuele  gezinsleden met een handicap nog steeds ten laste zijn.