Stopzetting huurpremie

De huurpremie wordt tijdelijk stopgezet (opgeschort) als:

 • uw inkomen de maximumgrens overschrijdt;*
 • de huurprijs van uw huurwoning hoger is dan de maximale huurprijs, volgens de grootte van uw gezin;*
 • u verhuist naar een andere woning op de private huurmarkt;
 • u uw woning verlaat om een woning te betrekken die u niet huurt;
 • uw woning ongeschikt, overbewoond of onbewoonbaar wordt verklaard;
 • Wonen-Vlaanderen vaststelt dat uw woning niet conform is.

* Werd uw huurpremie stopgezet omdat uw inkomen en/of uw huurprijs te hoog was? Wij volgen uw dossier verder op via de jaarlijkse controle.

In de andere gevallen wordt de uitbetaling van uw huurpremie heropgestart vanaf het moment dat u opnieuw aan alle voorwaarden voldoet. Na een verhuis naar een andere woning op de private huurmarkt ontvangt u een nieuw invulformulier. Zorg ervoor dat u altijd ingeschreven blijft bij een domiciliemaatschappij. Anders wordt de huurpremie definitief stopgezet

De huurpremie wordt definitief stopgezet als:

 • uw sociale huisvestingsmaatschappij u een sociale huurwoning toewijst;
 • u wordt geschrapt uit de het inschrijvingsregister van uw domiciliemaatschappij;
 • u een aangeboden sociale woning weigert;
 • u niet meer voldoet aan de eigendomsvoorwaarden (bijv. u verwerft een eigen woning of bouwgrond);
 • u verhuist en u zich niet binnen negen maanden na uw verhuis opnieuw ingeschreven hebt bij een sociale huisvestingsmaatschappij die sociale woningen verhuurt in uw nieuwe gemeente.
  Opgelet: laat u niet schrappen bij uw oude domiciliemaatschappij vooraleer uw nieuwe inschrijving in orde is!