Stopzetting huurpremie

De huurpremie wordt definitief stopgezet als:

 • u in een sociale woning gaat wonen;
 • u wordt geschrapt uit de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij;
 • u een aangeboden sociale woning weigert;
 • u een eigen woning of bouwgrond verwerft;
 • u verhuist en u zich niet binnen negen maanden opnieuw inschrijft bij een sociale huisvestingsmaatschappij die sociale woningen verhuurt in uw nieuwe gemeente.

Let op: er mag geen onderbreking in de inschrijving bij een domiciliemaatschappij zijn!

De huurpremie wordt tijdelijk stopgezet (opgeschort) als:

 • uw inkomen de maximumgrens overschrijdt;
 • de huurprijs van de woning hoger is dan de maximumhuurprijs, volgens de grootte van uw gezin;
 • u verhuist naar een andere woning op de private huurmarkt;
 • uw woning ongeschikt, overbewoond of onbewoonbaar wordt verklaard;
 • uw woning niet conform is;
 • u uw woning verlaat om een woning te betrekken die u niet huurt;

Een opgeschorte huurpremie kan pas opnieuw worden uitbetaald vanaf het moment dat u opnieuw aan alle voorwaarden voldoet.