Stopzetting huurpremie

De huurpremie wordt tijdelijk stopgezet (opgeschort) als:

 • uw inkomen de maximumgrens overschrijdt;*
 • de huurprijs van uw huurwoning hoger is dan de maximale huurprijs, volgens de grootte van uw gezin;*
 • u verhuist naar een andere woning op de private huurmarkt;
 • u uw woning verlaat om een woning te betrekken die u niet huurt;
 • uw woning ongeschikt, overbewoond of onbewoonbaar wordt verklaard;
 • Wonen-Vlaanderen vaststelt dat uw woning niet conform is.

Werd uw huurpremie stopgezet omdat uw inkomen* en/of uw huurprijs* te hoog was? Wij volgen uw dossier verder op via de jaarlijkse controle.

In de andere gevallen wordt de uitbetaling van uw huurpremie heropgestart vanaf het moment dat u opnieuw aan alle voorwaarden voldoet. Na een verhuis naar een andere woning op de private huurmarkt ontvangt u een nieuw invulformulier. Zorg ervoor dat u altijd ingeschreven blijft bij een domiciliemaatschappij. Anders wordt de huurpremie definitief stopgezet

De uitbetaling van de huurpremie wordt definitief stopgezet als u als rechthebbende:

 • een sociale huurwoning krijgt toegewezen door uw sociale huisvestingsmaatschappij ;
 • wordt geschrapt uit het inschrijvingsregister van uw domiciliemaatschappij;
 • een aangeboden sociale woning weigert;
 • niet meer voldoet aan de eigendomsvoorwaarden (bijv. u verwerft een eigen woning of bouwgrond);
 • verhuist en u zich niet binnen negen maanden na uw verhuis opnieuw inschrijft bij een domiciliemaatschappij (dit is een sociale huisvestingsmaatschappij die sociale woningen verhuurt in uw nieuwe gemeente).
  Opgelet: laat u niet schrappen bij uw oude domiciliemaatschappij vooraleer uw nieuwe inschrijving in orde is!