Verwerkingstermijnen: dossiers ingediend vóór 1 november 2019 en dossiers ingediend vanaf 1 november 2019

Voor aanvragen ingediend tot 1 november gelden volgende verwerkingstermijnen:

  • uw dossier wordt binnen de drie maanden (on)volledig verklaard. Door de grote toevloed aan aanvragen ten gevolge van de gewijzigde regelgeving zijn wij genoodzaakt om deze termijn uit te putten.
  • heeft uw woning geen conformiteitsattest? Dan heeft het agentschap – na de volledigverklaring - drie maanden de tijd om de kwaliteit van uw woning na te gaan. Indien er een controleur langs komt, stuurt hij steeds op voorhand een brief om u daarvan op de hoogte te brengen. Werd er in die drie maanden geen woningcontrole uitgevoerd dan gaat het agentschap ervan uit dat uw woning conform is. Na 3 maanden en 10 dagen neemt het  agentschap een beslissing.

Voor aanvragen ingediend vanaf 1 november gelden volgende verwerkingstermijnen:

  • uw dossier wordt binnen de maand (on)volledig verklaard.
  • heeft uw woning geen conformiteitsattest? Dan heeft het agentschap – na de volledigverklaring - drie maanden de tijd om de kwaliteit van uw woning na te gaan. Indien er een controleur langs komt, stuurt hij steeds op voorhand een brief om u daarvan op de hoogte te brengen. Werd er in die drie maanden geen woningcontrole uitgevoerd dan gaat het agentschap ervan uit dat uw woning conform is. Na 3 maanden en 10 dagen neemt het  agentschap een beslissing.

U wordt telkens per brief op de hoogte gehouden.

Om een vlotte afhandeling voor iedereen te garanderen vragen wij u om de verwerkingstermijn te respecteren en de briefwisseling per post af te wachten.