Voor wie is de Vlaamse aanpassingspremie?

Voor wie?

De aanpassingspremie is aan te vragen door de bewoner of de verhuurder van een woning. 

De bewoner is de particulier die de door hem verbeterde woning op de aanvraagdatum bewoont op grond van een zakelijk recht, of op grond van een huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats waarvan de duur meer dan drie jaar bedraagt.

De verhuurder is de natuurlijke persoon die eigenaar-verhuurder is van de woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend, en voor minstens negen jaar een huurovereenkomst heeft afgesloten met een sociaal verhuurkantoor .

De aanvrager moet niet noodzakelijk 65 of ouder zijn: u kunt ook de aanvraag indienen voor een bejaarde persoon die bij u inwoont.

 

Voorwaarden van de Vlaamse aanpassingspremie 

Leeftijd

De aanvrager of een ander gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn.

De aanpassingspremie geldt enkel voor ouderen vanaf 65 jaar, met of zonder handicap. Personen onder de 65 komen niet in aanmerking.

Gehandicapten onder de 65 jaar kunnen voor ondersteuning wel terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

 
Inkomen

Voor aanvragen in 2019 mag het gezamenlijk belastbaar inkomen van de bejaarde en zijn of haar eventuele partner mag niet hoger zijn dan 31.340 euro.  Dit maximum mag worden verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste.

De aanvraag houdt rekening met het inkomen van drie jaar eerder. Voor aanvragen in 2019 geldt dus het belastbaar inkomen van 2016 als referentie.


De woning

De woning ligt in het Vlaamse Gewest en is hoofdverblijfplaats van de bejaarde voor wie men de premie aanvraagt.

De facturen

De aanpassingspremie wordt berekend op basis van de facturen van de uitgevoerde werken. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar.
U moet voor minstens 1.200 euro aan facturen (inclusief btw) kunnen voorleggen.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen

Ministerieel besluit van 27 september 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen

Meer regelgeving

Contact

Bezoekuren: van 9 uur tot 12.30 uur, enkel na afspraak. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op woensdag- en vrijdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.limburg@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwaliteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen-Limburg
VAC
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
VAC - Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op maandag -en dinsdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwalteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: 

contacteer deze cel wanneer u nog geen aanvraagdossier hebt lopen bij Wonen-Vlaanderen

Adres: 
cel premies
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel