Voor wie is de Vlaamse aanpassingspremie?

Voor wie?

Een aanpassingspremie aanvragen is mogelijk voor:

  • 65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning, of hun woning huren op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens drie jaar
  • de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, op voorwaarde dat deze laatste een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad
  • particulieren die voor de duur van minstens negen jaar de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of SVK en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont

Voorwaarden van de Vlaamse aanpassingspremie 

Leeftijd

De aanvrager of een ander gezinslid moet op aanvraagdatum minstens 65 jaar oud zijn.

De aanpassingspremie geldt enkel voor ouderen vanaf 65 jaar, met of zonder handicap. Personen onder de 65 komen niet in aanmerking, maar kunnen voor ondersteuning eventueel terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Inkomen

Bij de controle op de inkomensvoorwaarde baseert Wonen-Vlaanderen zich op meest recente aanslagbiljet dat beschikbaar is. In de praktijk zal dit meestal het inkomen van 2 jaar voor de aanvraagdatum zijn, maar ook inkomens van 3 jaar of 1 jaar voor de aanvraagdatum kunnen dus voorkomen.

Een voorbeeld: voor een aanvraag aanpassingspremie ingediend in de tweede helft van 2019 zullen onze medewerkers nagaan welk recent aanslagbiljet beschikbaar is. Meestal zal dit het aanslagjaar 2018 zijn, dat van toepassing is op de inkomsten verkregen in 2017.

Het inkomen van de 65-plusser voor wie de aanpassingswerken zijn uitgevoerd (en eventueel de gehuwde of wettelijk samenwonende partner) bestaat uit de som van:

  • het gezamenlijk belastbaar inkomen
  • het afzonderlijk belastbaar inkomen
  • het leefloon
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt)
  • het beroepsinkomen uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2021 mag dit inkomen niet hoger zijn dan:

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2022 mag dit inkomen niet hoger zijn dan:

Opgelet: deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Personen ten laste zijn ofwel inwonende minderjarige kinderen, inwonende meerderjarige kinderen waarvoor kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald, of inwonende personen die ernstig gehandicapt zijn.

Andere eigendommen

De 65-plusser waarvoor de aanpassingswerken zijn uitgevoerd mag op aanvraagdatum geen andere woning volledig in volle eigendom hebben, tenzij het een ongeschikte woning was die door hem bewoond werd.

De woning

De woning ligt in het Vlaamse Gewest en is hoofdverblijfplaats van de 65-plusser voor wie de aanpassingspremie wordt aangevraagd.

De facturen

De aanpassingspremie wordt berekend op basis van de facturen van de uitgevoerde werken. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 2 jaar.
U moet voor minstens 1.200 euro aan facturen (inclusief btw) kunnen voorleggen.

Contact

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Limburg
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: 

contacteer deze cel wanneer u nog geen aanvraagdossier hebt lopen bij Wonen-Vlaanderen

Adres: 
cel premies
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel