Voor wie is de Vlaamse renovatiepremie?

U kunt de premie aanvragen:

  1. Als bewoner:
  • Als u meerderjarig bent en de woning bewoont als eigenaar of op grond van een zakelijk recht. Naakte eigendom is geen voldoende zakelijk recht om de premie aan te vragen.
  • Als meerderjarige mede-bewoner ondertekent u mee de aanvraag, en moet u dus ook voldoen aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden.

Uitzondering: inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de bewoner(s) zijn geen aanvrager, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning. Kinderen of ouders met naakte eigendom moeten de aanvraag mee ondertekenen.

  1. Als verhuurder die de premiewoning op de aanvraagdatum voor minstens negen jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Let op: u kunt de premie niet aanvragen in de laatste drie jaar van het lopende huurcontract.

 

Uw inkomen:

Als u als bewoner de premie aanvraagt, mocht u twee jaar eerder niet meer verdienen dan:

  • 42.890 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste
  • 61.270 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.440 euro per bijkomende persoon ten laste
  • 61.270 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.440 euro per persoon ten laste

Voor aanvragen in 2018 geldt dus het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2016.

Let op: als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, geldt er geen inkomensgrens.

 

De premiewoning:

De woning of het gebouw dat u omvormt tot woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 30 jaar oud zijn. Als u voor 1 januari 2017 een eerste aanvraag heeft gedaan voor een woning van minstens 25 jaar oud en u heeft daarvoor een premie toegekend gekregen, kan u na 1 januari 2017 nog een tweede aanvraag doen, ook al is uw woning nog geen 30 jaar oud.

Bij twijfel over de ouderdom van de woning, geeft het Rijksregister de doorslag.

Let op: voor kamerwoningen en studentenkamers kunt u geen renovatiepremie aanvragen.

 

Geen andere eigendommen: 

Als bewoner mag of mocht u op de aanvraagdatum en in de drie jaar ervoor geen andere woning, kamerwoning, studentenhuis of studentengemeenschapshuis volledig in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben dan de woning waarvoor u de premie aanvraagt.

Uitzonderingen:

  • het andere goed is op de aanvraagdatum gesloopt en u hebt op de aanvraagdatum geen volledig perceel voor woningbouw in volle eigendom of vruchtgebruik
  • de andere woning is op de aanvraagdatum veranderd van eigenaar en u woonde in die woning tot u verhuisde naar de woning waarvoor u de premie aanvraagt
  • de andere woning werd ongeschikt of onbewoonbaar verklaard en komt dus niet meer in aanmerking voor bewoning, en u was er de laatste bewoner van. 

Let op: als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen eigendomsvoorwaarde.

 

Facturen

De renovatiepremie wordt berekend op basis van facturen van werken uitgevoerd door een aannemer, of (als u de werken zelf heeft uitgevoerd) van de aangekochte materialen.

De facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal twee jaar oud zijn, en ze mogen ook niet dateren van voor u eigenaar werd van de woning.  

Let op: kastickets, bestelbons en dergelijke worden niet aanvaard. Vraag uw leverancier dus altijd om een factuur voor u uw aanvraag indient.

 

Aantal aanvragen

U vraagt aan als bewoner:

De premie wordt verdeeld over twee aanvragen. Bij een volledige woningrenovatie moet u dus twee keer een premie aanvragen. Zo hebt u meer tijd voor een totale renovatie van uw woning.

Het maximale bedrag van de premie voor de twee aanvragen samen is 10.000 euro.

U kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum. Tussen de twee aanvragen moet minstens één jaar liggen en maximaal twee jaar.

Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg, kan geen nieuwe premie meer aanvragen. Ook als een vorige bewoner van de woning in de laatste tien jaar een renovatiepremie kreeg, kunt u als nieuwe bewoner geen nieuwe premie krijgen.

Voor wie de voorbije tien jaar al een verbeteringspremie kreeg voor werken uit dezelfde categorie, wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie voor die bepaalde categorie.
Na die tien jaar kunt u opnieuw de premie aanvragen.

U vraagt aan als verhuurder:

U kan de premie in één keer aanvragen voor alle werken of spreiden over twee aanvragen.

U kan de premie aanvragen per woning die u verhuurt aan een SVK.

 

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning.

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning.

Ministerieel besluit van 1 december 2015 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning

Meer regelgeving

Contact

Bezoekuren: van 9 uur tot 12.30 uur, enkel na afspraak. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Limburg
VAC
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
VAC - Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

Bezoekuren maandag- en dinsdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur en op afspraak. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: 

contacteer deze cel wanneer u nog geen aanvraagdossier hebt lopen bij Wonen-Vlaanderen

Adres: 
cel premies
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel