Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing?

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing in uw dossier?

U kunt u binnen de twee maanden na ontvangst van de beslissingsbrief beroep aantekenen.

U doet dit met een aangetekende brief gericht aan de administrateur-generaal van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Bent u van oordeel dat de informatie die Wonen-Vlaanderen van de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) waar u bent ingeschreven fout is (bijv. toewijzing, schrapping, weigering)?

 • Neem dan eerst contact op met de SHM zoals vermeld in de beslissingsbrief. Uw  SHM kan dan nagaan welke gegevens in uw dossier niet correct zijn opgenomen. 
 • Bent u niet akkoord met de beslissing van uw SHM? Dan kunt u de toezichthouder van de sociale huisvestingsmaatschappijen contacteren.
  • Per e-mail: toezicht.wonen@vlaanderen.be
  • Per post: Wonen-Vlaanderen, Afdeling Toezicht , Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel

Bent u, nadat u beroep heeft aangetekend, niet akkoord met de manier waarop u in uw dossier werd behandeld of met onze dienstverlening? U kunt klacht indienen.

 1. In eerste lijn kunt u hiervoor terecht bij de klachtenbehandelaar van Wonen-Vlaanderen:
  • Per brief: Wonen-Vlaanderen, t.a.v. de klachtenbehandelaar, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel
  • Per e-mail: klachten.wonen@vlaanderen.be, bij voorkeur met vermelding van “klacht huurpremie” in het onderwerp van uw e-mail
  • Telefonisch: 02 553 82 79
 2. In tweede lijn kunt u met uw klacht terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.
  Voor meer informatie hierover kunt u de website www.vlaamseombudsdienst.be raadplegen of het gratis nummer 1700 gebruiken.

Wenst u bijkomende informatie over de beslissing?

Neem contact met ons op en houd uw dossiernummer (uw kenmerk) of rijksregisternummer bij de hand.

 • Per e-mail: huurpremie.wonen@vlaanderen.be
 • Telefonisch tussen 9u -12u30 via het nummer 02 553 03 76
 • Per post: Wonen-Vlaanderen, Huurpremie, Havenlaan 88 bus 40B, 1000 Brussel