Wat moet u doen om uw huurpremie te behouden?

  1. Zorg dat uw gegevens bij uw sociale huisvestingsmaatschappij (domiciliemaatschappij of DSHM) correct zijn:
  • beantwoord tijdig en correct alle brieven die u van de sociale huisvestingsmaatschappijen ontvangt om uw gegevens te bevestigen
  • blijf ingeschreven bij een sociale huisvestingsmaatschappij (DSHM) die actief is in uw gemeente.

 

  1. Als u verhuist:
  • schrijft u zich onmiddellijk in bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw nieuwe woonplaats. Doe dit uiterlijk binnen de negen maanden, anders verliest u definitief uw recht op een huurpremie.
  • geeft u uw nieuwe adres onmiddellijk aan bij de dienst burgerzaken van uw nieuwe gemeente
  • blijft u ingeschreven bij uw vorige maatschappij tot uw inschrijving bij uw nieuwe sociale huisvestingsmaatschappij en uw adresverandering in orde zijn
  • moet de woning waarnaar u verhuist een conforme woning zijn die voldoet aan de minimale kwaliteitseisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit (voor meer info zie: www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit)
  • mag de huurprijs niet hoger zijn dan de maximale huurprijs

 

  1. Weiger geen geschikt aanbod van een sociale huisvestingsmaatschappij waar u als kandidaat-huurder ingeschreven bent. Als u een geschikt aanbod voor een sociale woning weigert of als u niet reageert op een aanbod wordt uw huurpremie onmiddellijk en definitief stopgezet.

Vaak gestelde vragen

Bij welke sociale huisvestingsmaatschappij moet ik mij inschrijven 3 weken vóór ik verhuis?

Klik op deze link.

Stap 1: Voer de postcode in van de gemeente naar waar u verhuist.

Stap 2: Klik op het blokje "HUREN".

Resultaat: Voor deze gemeente ziet u dan een of meer sociale huisvestingsmaatschappijen die in uw gemeente actief zijn (domiciliemaatschappijen of DSHM). Als er meerdere zijn, hebt u de keuze bij welke u zich inschrijft.

Hoeveel mag de huurprijs van mijn huurwoning bedragen om in aanmerking te komen voor de huurpremie?

Voor aanvragen in 2022 mag de maandelijkse huurprijs van uw zelfstandige woning maximaal 639,78 euro bedragen.
Per persoon ten laste mag u 20% bij dit bedrag tellen tot maximaal van 50%.

Ter info: Een zelfstandige woning beschikt over een eigen keuken, wc en badkamer.

Maximale huurprijs van een zelfstandige woning
om in aanmerking te komen voor de huurpremie
Aantal personen ten lasteMaximale huurprijs 2022
0639,78
1767,74
2895,70
3 of meer959,67

In Vlabinvestgebied, in de 13 centrumsteden, in het grootstedelijk gebied Antwerpen en het grootstedelijk gebied Gent mag de maximumhuurprijs 10 % hoger liggen.
De verhoging per persoon ten laste wordt berekend op dat verhoogde bedrag.

Maximale huurprijs van een zelfstandige woning om in aanmerking te komen voor de huurpremie in gemeenten met 10% verhoging
Aantal personen ten lasteMaximale huurprijs 2022
0703,75
1844,50
2985,25
3 of meer1055,63

Opgelet: hier telt alleen de huurprijs van de woning, zonder de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld verbruik van gas en elektriciteit, onderhoud van gemeenschappelijke delen of huur van een garage.
Let erop dat die eventuele extra kosten duidelijk én apart in het huurcontract vermeld staan.

Wat gebeurt er met de huurpremie als ik een aanbod van een sociale woning weiger?

Als u een huurpremie ontvangt en u weigert of u reageert niet op een (eerste) aanbod van een gepaste sociale woning dan wordt de huurpremie onherroepelijk stopgezet. U kunt nooit meer recht hebben op een huurpremie.

Dat betekent niet dat u niet langer op de wachtlijst voor een sociale woning kunt staan. Maar hou er rekening mee dat u ook voor uw sociale huisvestingsmaatschappij niet onbeperkt een aangeboden woning kunt weigeren. Een schrapping van de wachtlijst kan al bij de weigering van het tweede aanbod van een gepaste sociale woning.

Wat gebeurt er als de controleur vaststelt dat de woning die ik huur onveilig is of niet voldoet aan de minimale woningkwaliteitsvereisten?

Dan wordt de huurpremie opgeschort. De huurpremie kan opnieuw toegekend worden als u met een besluit van de burgemeester of een conformiteitsattest aantoont dat de woning conform is. De uitbetaling wordt dan hervat vanaf de maand volgend op het conformiteitsonderzoek of het conformiteitsattest. U kunt ook verhuizen naar een conforme woning. U ontvangt dan een nieuw invulformulier en Wonen-Vlaanderen stuurt een controleur om  na te gaan of uw nieuwe woning conform is.

Wat komt de controleur van Wonen-Vlaanderen bij mij thuis doen?

Volgens de regelgeving van de huurpremie moet u een woning huren die conform is.

Wanneer u een huurpremie ontvangt, kan een woningcontroleur van Wonen-Vlaanderen ter plaatse komen kijken of uw huurwoning veilig genoeg is en de vereiste minimumkwaliteit biedt. Hiervoor zal altijd op voorhand een afspraak worden gemaakt

Meer vragen

Contact

Adres: 
cel huurpremie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel