Wat moet u doen om uw huurpremie te behouden?

 

1) Zorg dat uw gegevens bij uw domiciliemaatschappij correct zijn:

  • beantwoord alle brieven die u van de sociale huisvestingsmaatschappijen ontvangt om uw gegevens te bevestigen
  • meld alle wijzigingen in het gezin (geboorte, scheiding, overlijden…) aan uw domiciliemaatschappij
  • blijf ingeschreven bij een domiciliemaatschappij

 

2) Wanneer u verhuist:

  • schrijf u onmiddellijk in bij een sociale huisvestingsmaatschappij in uw nieuwe woonplaats
  • blijf ingeschreven bij uw vorige domiciliemaatschappij tot uw nieuwe inschrijving in orde is
  • de woning waarnaar u verhuist moet een conforme woning zijn, en de huurprijs mag niet hoger zijn dan de maximumhuurprijs

 

3) Let op: als u een huurpremie krijgt, mag u geen geschikt aanbod van een sociale huisvestingsmaatschappij weigeren, anders wordt uw huurpremie meteen stopgezet!

 

Regelgeving

Ministerieel besluit van 22 maart 2013 tot aanpassing van de tegemoetkoming in de huurprijs aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer

Vlaamse huurpremie: besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Bij welke sociale huisvestingsmaatschappij moet u zich inschrijven 3 weken vóór u verhuist?

Bestand In welke SHM moet u zich inschrijven om in aanmerking te komen voor de huurpremie?

Zoek in de de kolom "Gemeente waarnaar u verhuist" naar uw gemeente. Langs uw gemeente ziet u één of meerdere DSHM's die er werkzaam zijn. Als er meerdere zijn, heeft u de keuze bij welke u zich inschrijft.

Hoeveel mag de huurprijs bedragen van de woning die u huurt om in aanmerking te komen voor de huupremie?

Voor aanvragen in 2019 mag de maandelijkse huurprijs van uw woning ten  hoogste €610 zijn. Per persoon ten laste tot en met de vierde mag u €76,25 bij dat bedrag tellen.

toegestane huurprijs om in aanmerking te komen voor de huurpremie wanneer u niet in Vlabinvestgebied, het grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent of één van de centrumsteden woont
Aantal personen ten lasteMaximum toegestane huurprijs in 2019
0€ 610
1€ 686,25
2€ 762,50
3€ 838,75
4€ 915,00 

In bepaalde steden en gemeenten mag de maximumhuurprijs 10 % hoger liggen dan hierboven vermeld.

Concreet gaat het om de gemeenten in

  • Vlabinvestgebied en het grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent
  • Ook in de 13 centrumsteden mag de maximum huurprijs 10 % hoger liggen.
maximaal toegestane huurprijs om in aanmerking te komen voor de huurpremie wanneer u wél woont in Vlabinvestgebied, het grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent of één van de 13 centrumsteden
Aantal personen ten lasteMaximum toegestane huurprijs in 2019
0€ 671,00
1€ 747,25
2€ 823,50
3€ 899,75
4€ 976,00

 

Opgelet: hier telt alleen de huurprijs van de woning, zonder de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld huur van een garage, verbruik van gas en elektriciteit of onderhoud van gemeenschappelijke delen. Let er dus op dat die eventuele extra-kosten apart in het huurcontract staan.

 

Opgelet, de huurprijs waarvan Wonen-Vlaanderen uitgaat, kan verschillen van de huurprijs die u in werkelijkheid betaalt.

Wat gebeurt er met de huurpremie als je een aanbod van een sociale woning weigert?

Vanaf het ogenblik dat u een huurpremie ontvangt en u weigert een (eerste) aanbod van een gepaste sociale woning wordt de huurpremie onherroepelijk stopgezet.

Dit betekent niet dat u niet langer op de wachtlijst voor een sociale woning kunt staan. Maar ook bij uw sociale huisvestingsmaatschappij is men strenger geworden. Een schrapping van de wachtlijst kan al bij de weigering van het tweede aanbod van een gepaste sociale woning.

Wat gebeurt er als de controleur vaststelt dat de woning die u huurt onveilig is of niet voldoende comfort biedt?

Dan krijgt u negen maanden (en in het eerste jaar na toekenning van de huurpremie zelfs een jaar) de tijd om de woning in orde te laten brengen door uw verhuurder of te verhuizen naar een woning die wél in orde is. Wordt de woning binnen die periode niet in orde gebracht of verhuist u in die periode niet naar een geschikte woning dan wordt de huurpremie opgeschort tot de woning wel in orde is of u wel bent verhuisd naar een woning die in orde is.

Ook kan de controleur een procedure voor ongeschikte en/of onbewoonbare woningen opstarten. Als uw verhuurder de mankementen aan de woning niet snel oplost, kan hij daarvoor worden beboet maar kan u worden verplicht te verhuizen.

Wat komt de controleur van Wonen-Vlaanderen bij u thuis doen?

De controleur van Wonen-Vlaanderen komt kijken wanneer u de huurpremie ontvangt of de huurwoning die u huurt veilig genoeg is en het vereiste minimumcomfort biedt. Dat is een vereiste om de huurpremie te kunnen blijven ontvangen. Er zal altijd op voorhand een afspraak worden gemaakt.

Meer vragen

Contact

Adres: 
cel huurpremie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel
Telefoonnummer: