Regelgeving

355 resultaten gevonden

Pagina's

Omzendbrief OMG/W 2020/04 opmaak van een lokaal toewijzingsreglement

Ministerieel besluit van 20 december 2021 tot goedkeuring van de verordening van 27 september 2021 van de gemeenteraad van Lier houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van Lier van 27 september 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 20 december 2021 tot goedkeuring van de verordening van 27 september 2021 van de gemeenteraad van Mechelen houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van Mechelen van 27 september 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 20 december 2021 tot goedkeuring van de verordening van 28 juni 2021 van de gemeenteraad van Brugge houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van Brugge van 28 juni 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 20 december 2021 tot goedkeuring van de verordening van 30 september 2021 van de gemeenteraad van Ternat houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van Ternat van 30 september 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 18 oktober 2021 tot vrijstelling van de burgemeester van Vilvoorde van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt- onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De burgemeester van de stad Vilvoorde wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring, vermeld in artikel 3.12, §3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Artikel 2.  Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 15 oktober 2021 tot goedkeuring van de verordening van 28 juni 2021 van de gemeenteraad van Hoogstraten houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van Hoogstraten van 28 juni 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 november 2021.

Ministerieel besluit van 16 september 2021 tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid

Ministerieel besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid

Ministerieel besluit van 23 augustus 2021 tot voorwaardelijke goedkeuring van de gemeentelijke verordening voor het verhuren van kamers, goedgekeurd bij besluit van 29 maart 2021 van de gemeenteraad van stad Roeselare

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De gemeentelijke verordening voor het verhuren van kamers, goedgekeurd bij besluit van 29 maart 2021 van de gemeenteraad van Roeselare, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

  1. de definitie van het conformiteitsattest wordt vervangen door een verwijzing naar de Vlaamse Codex Wonen van 2021;
  2. de verwijzingen in artikel 2 naar de Vlaamse Wooncode en bijhorend uitvoeringsbesluit worden vervangen door verwijzingen naar de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021;
  3. artikel 4, 1), tweede bolletje wordt geschrapt;
  4. artikel 4, 3), vierde bolletje wordt beperkt tot de handhaving van de strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers, vermeld in artikel 3.2, 2° VCW;
  5. artikel 32 wordt aangepast door bij de opheffing te verwijzen naar het besluit van 14 oktober 2014 in plaats van het besluit van 23 december 2004;
  6. de eindvermelding “Aldus goedgekeurd in de Gemeenteraad van 20 oktober 2014, En goedgekeurd door de minister op 19 december 2014 (B.S. 13 februari 2015)”, wordt vervangen door verwijzing naar de actuele goedkeuring;
  7. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 september 2021.

Pagina's