Regelgeving

319 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit van 26/11/2020 tot vrijstelling van de burgemeester van Bornem van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van een woning

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De burgemeester van de gemeente Bornem wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, vermeld in artikel 15 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Artikel 2.  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 16/11/2020 tot vrijstelling van de burgemeester van Puurs-Sint-Amands van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van een woning

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De burgemeester van de gemeente Puurs-Sint-Amands wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, vermeld in artikel 15 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Artikel 2.  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 9 november 2020 tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid

Ministerieel besluit van 23 oktober 2020 tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid

Ministerieel besluit van 23 oktober 2020 tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen 

Besluit van de administrateur-generaal van 5 oktober 2020 tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake tegemoetkomingen

Besluit van de administrateur-generaal van 5 oktober 2020 tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake tegemoetkomingen

Besluit van de administrateur-generaal van 5 oktober 2020 tot aanwijzing van de personeelsleden van de afdeling Woonbeleid van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken toevertrouwd aan deze afdeling

Besluit van de administrateur-generaal van 5 oktober 2020 tot aanwijzing van de personeelsleden van de afdeling Woonbeleid van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken toevertrouwd aan deze afdeling

ministerieel besluit van 16 juli 2020 houdende toekenning van een subsidie aan erkende en gesubsidieerde sociale verhuurkantoren in uitvoering van artikel 8, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren

ministerieel besluit van 16 juli 2020 houdende toekenning van een subsidie aan erkende en gesubsidieerde sociale verhuurkantoren in uitvoering van artikel 8, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot opheffing van de erkenning van bvba Camelot Vastgoedbescherming als organisatie als vermeld in artikel 91, §1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2020 houdende maatregelen voor de behandelingstermijnen van de beoordelingscommissie volgens het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 en de bijzondere sociale leningen ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen

Pagina's