Regelgeving

265 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit van 26 juni 2019 tot goedkeuring van de verordening van 28 maart 2019 van de gemeenteraad van Malle houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Malle van 28 maart 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 26 juni 2019 tot goedkeuring van de verordening van 29 april 2019 van de gemeenteraad van Haacht houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haacht van 29 april 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 24/06/2019 tot gedeeltelijke goedkeuring van de verordening van 26 februari 2019 van de gemeenteraad van Wetteren houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wetteren van 26 februari 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd met uitzondering van artikel 3 laatste lid, artikel 5 en artikel 6.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 24/06/2019 tot gedeeltelijke goedkeuring van de verordening van 27 februari 2019 van de gemeenteraad van Wichelen houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wichelen van 27 februari 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd met uitzondering van artikel 3 laatste lid, artikel 5 en artikel 6.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 24/06/2019 tot goedkeuring van de verordening van 26 maart 2019 van de gemeenteraad van Bertem houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van 24/06/2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Bertem van 26 maart 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 24/06/2019 tot goedkeuring van de verordening van 30 januari 2019 van de gemeenteraad van Herzele houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Herzele van 30 januari 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

  1. de bepalingen van artikel 2 een andere formulering krijgen, zodat deze overeenstemmen met de bepalingen in artikel 7 §1 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
  2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

 

Ministerieel besluit van 21/06/2019 tot gedeeltelijke goedkeuring van de verordening van 28 februari 2019 van de gemeenteraad van Laarne houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Laarne van 28 februari 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd met uitzondering van artikel 3 laatste lid, artikel 5 en artikel 6.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 18 juni 2019 tot gedeeltelijke goedkeuring van de stedelijke verordening voor het verhuren van kamers, goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Oostende bij besluit van 20 juni 2014

Bij ministerieel besluit van 18 juni 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De stedelijke verordening voor het verhuren van kamers, goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2014 van de stad Oostende, wordt goedgekeurd, met uitzondering van de artikelen 23 en 31.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen

Besluit van het afdelingshoofd van 23 mei 2019 van de afdeling tegemoetkomingen van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen houdende de subdelegatie van beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling tegemoetkomingen

Artikel 1. In het besluit van het afdelingshoofd van de afdeling tegemoetkomingen van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen van 5 september 2016 houdende de subdelegatie van beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling tegemoetkoming wordt in artikel 1, 2° de naam “Rita Van Laer” vervangen door de naam “Erika Janssens”.

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2019

Pagina's