Regelgeving

25 resultaten gevonden

Pagina's

Rondzendbrief samenstelling raad van bestuur - uitvoering Beheersbesluit

Wonen-Vlaanderen werkte, in overleg met de VMSW en Inspectie RWO, een advies uit over de samenstelling van uw raad van bestuur:PDF icon rondzendbrief over de samenstelling van de raad van bestuur van SHM's in uitvoering van het Beheerbesluit

U leest in deze rondzendbrief over:

  • het aantal bestuurders
  • de gendersamenstelling
  • staat van activa en passiva bij statutenwijzigingen

Met vragen hierover kunt u terecht bij het team beroepen sociale woonactoren

Ministerieel besluit van 9 december 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de vaststelling van het voorschot op de gewestelijke sociale correctie (GSC) en voor de berekening van de definitieve gewestelijke sociale correctie

Ministerieel besluit van 9 december 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de vaststelling van het voorschot op de gewestelijke sociale correctie (GSC) en voor de berekening van de definitieve gewestelijke sociale correctie

Besluit van de Vlaamse Regering van 2/12/2005 houdende de regeling inzake het beheer van de eigen middelen van de sociale huisvestingsmaatschappijen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Wooncode

Link naar  Boek 5, Deel 6 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

 

Pagina's