Regelgeving

73 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit van 12 mei 2020 tot goedkeuring van de verordening van 16 december 2019 van de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langemark-Poelkapelle van 16 december 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2020.

Ministerieel besluit van 10 april 2020 tot voorwaardelijke goedkeuring van de verordening van 17 december 2019 van de gemeenteraad van Aalst houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Aalst van 17 december 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

1.   artikelen 5.1 en 5.2 worden geschrapt;

2.   een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2020.

Ministerieel besluit van 6 april 2020 tot voorwaardelijke goedkeuring van de verordening van 19 december 2019 van de gemeenteraad van Sint-Lievens-Houtem houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Lievens-Houtem van 19 december 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

1.   artikel 3 wordt geschrapt;

2.   een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2020.

Ministerieel besluit van 11 maart 2020 tot goedkeuring van de verordening van 20 november 2019 van de gemeenteraad van Middelkerke houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Middelkerke van 20 november 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

1.   artikelen 2, 3, 4, 5 en de laatste zin van artikel 9, §1 en overtollige definities in artikel 1 worden geschrapt;

2.   de bepalingen van artikel 7 in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen in artikel 7 §1 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;

3.   de gebruikte terminologie van verhuring “op jaarbasis” nader wordt gedefinieerd;

4.   de bepalingen van artikel 8 m.b.t. de kostprijs van een conformiteitsattest vanaf 01/01/2021 een andere formulering krijgen, zodat deze overeenstemmen met de bepalingen in artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking;

5.   een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2020.

Ministerieel besluit van 5 maart 2020 tot goedkeuring van de verordening van 24 oktober 2019 van de gemeenteraad van Zemst houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zemst van 24 oktober 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

1.       het toepassingsgebied van artikel 5 van het ter goedkeuring voorgelegde reglement voor wat betreft het verplicht conformiteitsattest beperkt wordt tot de gevallen waarin overeenkomstig artikel 7 §1 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode een conformiteitsattest kan worden afgeleverd;

2.       een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2020.

 

Ministerieel besluit van 5 maart 2020 tot goedkeuring van de verordening van 26 september 2019 van de gemeenteraad van Grimbergen houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Grimbergen van 26 september 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

  1. het toepassingsgebied van artikel 5 van het ter goedkeuring voorgelegde reglement voor wat betreft het verplicht conformiteitsattest beperkt wordt tot de gevallen waarin overeenkomstig artikel 7 §1 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode een conformiteitsattest kan worden afgeleverd;
  2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2020.

Ministerieel besluit van 17 februari 2020 tot goedkeuring van de verordening van 18 november 2019 van de gemeenteraad van Zonnebeke houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zonnebeke van 18 november 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2020.

Ministerieel besluit van 23 december 2019 tot goedkeuring van de verordening van 21 oktober 2019 van de gemeenteraad van Schilde houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed:

  • Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schilde van 21 oktober 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.
  • Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2020.

Ministerieel besluit van 20 november 2019 tot goedkeuring van de verordening van 10 september 2019 van de gemeenteraad van Geraardsbergen houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest


Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van 10 september 2019 van de gemeenteraad van de gemeente Geraardsbergen houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 december 2019.

Ministerieel besluit van 20 november 2019 tot goedkeuring van de verordening van 20 juni 2019 van de gemeenteraad van Zandhoven houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandhoven van 20 juni 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 december 2019.

Pagina's