Regelgeving

5 resultaten gevonden

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende het sociaal beheer van woningen

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, wat betreft de procedure en de technische normen (Kwaliteitsbesluit)

BVR 10/07/2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging vh besluit vd Vlaamse Regering v 2/04/1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen