Regelgeving

137 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit van 17 mei 2021 tot goedkeuring van de verordening van 28 januari 2021 van de gemeenteraad van Ternat houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ternat van 28 januari 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 4 wordt geschrapt;
 2. artikel 5 wordt geschrapt;
 3. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2021.

Ministerieel besluit van 7 april 2021 tot goedkeuring van de verordening van 1 februari 2021 van de gemeenteraad van Edegem houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Edegem van 1 februari 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. de term “eigenaar/verhuurder” zoals gebruikt in artikel 1, eerste lid wordt vervangen door een eenduidige term zoals “verhuurder”, “eigenaar” of “eigenaar en verhuurder”;
 2. de term “wooneenheid” zoals gebruikt in artikel 1, eerste lid wordt gewijzigd naar “woning”;
 3. de formulering van de gefaseerde invoering in artikel 1, tweede lid wordt aangepast zodat duidelijk blijkt wanneer een bepaalde fasering precies van start gaat en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is;
 4. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2021.

Ministerieel besluit van 7 april 2021 tot goedkeuring van de verordening van 21 januari 2021 van de gemeenteraad van Schelle houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schelle van 21 januari 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. de term “eigenaar/verhuurder” zoals gebruikt in artikel 1 wordt vervangen door een eenduidige term zoals “verhuurder”, “eigenaar” of “eigenaar en verhuurder”;
 2. de term “wooneenheid” zoals gebruikt in artikel 1 wordt gewijzigd naar “woning”;
 3. de formulering van de gefaseerde invoering in artikel 1 wordt aangepast zodat duidelijk blijkt wanneer een bepaalde fasering precies van start gaat en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is;
 4. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2021.

Ministerieel besluit van 7 april 2021 tot goedkeuring van de verordening van 23 november 2020 van de gemeenteraad van Aartselaar houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Aartselaar van 23 november 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 1, 5° en 9° worden geschrapt;

 2. de term “eigenaar/verhuurder” zoals meermaals gebruikt in artikel 2 en 3, wordt vervangen door een eenduidige term zoals “verhuurder”, “eigenaar” of “eigenaar en verhuurder”;

 3. de term “wooneenheid” zoals meermaals gebruikt in artikel 2, wordt gedefinieerd of wordt gewijzigd naar “woning”;
 4. de passage “met uitzondering van woningen die door het OCMW worden toegewezen buiten het private huurstelsel (inzonderheid de werking rond het lokaal opvanginitiatief)” in artikel 2, §1, eerste lid, wordt geschrapt;
 5. de formulering van de gefaseerde invoering in artikel 2, §1, tweede lid wordt aangepast zodat duidelijk blijkt wanneer een bepaalde fasering precies van start gaat en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is;

 6. artikel 2, §2 wordt geschrapt;

 7. artikel 3 wordt geschrapt;

 8. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

 

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2021.

 

Ministerieel besluit van 1 april 2021 tot goedkeuring van de verordening van 21 december 2020 van de gemeenteraad van Heuvelland houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Heuvelland van 21 december 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2021.

 

Ministerieel besluit van 25 maart 2021 tot goedkeuring van de verordening van 3 december 2020 van de gemeenteraad van Liedekerke houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Liedekerke van 3 december 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 4 wordt geschrapt;
 2. artikel 5 wordt geschrapt;
 3. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2021.

Ministerieel besluit van 18 maart 2021 tot goedkeuring van de verordening van 14 december 2020 van de gemeenteraad van Zottegem houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zottegem van 14 december 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2021.

 

 

Ministerieel besluit van 18 maart 2021 tot goedkeuring van de verordening van 16 december 2020 van de gemeenteraad van Wichelen houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wichelen van 16 december 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 2 wordt geschrapt;
 2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2021.

Ministerieel besluit van 18 maart 2021 tot goedkeuring van de verordening van 17 december 2020 van de gemeenteraad van Laarne houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Laarne van 17 december 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 2 wordt geschrapt;
 2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2021.

Ministerieel besluit van 18 maart 2021 tot goedkeuring van de verordening van 17 december 2020 van de gemeenteraad van Zwalm houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zwalm van 17 december 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2021.

Pagina's