Regelgeving

26 resultaten gevonden

Pagina's

Omzendbrief OMG/W 2020/04 opmaak van een lokaal toewijzingsreglement

Omzendbrief van 29 januari 2021 over de marktwaarden 2020-2021

Waar vindt u de regelgeving betreffende de huurprijs van een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende de huurprijs van een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten omtrent de huurprijsberekening voor een sociale huurwoning, verhuurd door een SHM, de VMSW, een lokaal bestuur, een sociaal verhuurkantoor of het Vlaams Woningfonds vindt u terug in:

 • artikel 6.23 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021
 • artikel 6.46 tot en met 6.55 van het Besluit Vlaamse Codex wonen van 2021 (SHM)
 • artikel 6.56 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (SVK)
 • artikel 7.51 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (lokale besturen en VWF)
 • artikel 7 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van Boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (SVK)
 • het ministerieel besluit van 7 juni 2019 houdende vaststelling en actualisering van de energiecorrectie 
 • het ministerieel besluit van 18 juni 2020 betreffende de actualiseringscoëfficiënt voor de kostprijs van woningen (lokale besturen)

Waar vindt u de regelgeving betreffende de toewijzing van een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende de standaardtoewijzingsregels voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond om sociale huurwoningen binnen het standaardluik toe te wijzen aan een kandidaat-huurder vindt u terug in:

 • artikel 6.11, §1, tweede tot en met het vierde lid van de Vlaamse Codex Wonen;
 • artikel 6.16 tot en met artikel 6.25 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen;
 • artikel 8, §1 van het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van de regels van het inschrijvingsregister

Waar vindt u de regelgeving betreffende de gemeentelijke toewijzingsregels voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten om gemeentelijke toewijzingsregels te hanteren bij de toewijzing van sociale huurwoningen vindt u terug in:

 • artikel 6.11 tot en met 6.13 van de Vlaamse Codex Wonen;
 • artikel 6.27 tot en met 6.29 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen;
 • het ministerieel besluit van 10 september 2009 betreffende de verklaring in het kader van mantelzorg.

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen 

Boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen Kaderbesluit of Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode)

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid

Vlaamse Codex Wonen van 2021 (concordantietabel)

Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020  citeeropschrift: "Vlaamse Codex Wonen van 2021" - concordantietabel

Pagina's