Regelgeving

28 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit van 1 april 2015 tot goedkeuring van het gemeentelijk permanent politiereglement voor de uitbating van kamers, goedgekeurd bij besluit van 18 november 2014 van de gemeenteraad van de Maasmechelen

Bij ministerieel besluit van 1 april 2015 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Het gemeentelijk permanent politiereglement, zoals goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van Maasmechelen van 18 november 2015 wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17 april 2015

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het gemeentelijk reglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in studentenkamers, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Antwerpen bij besluit van 19 september 2011 en gewijzigd bij besluit 16 december 2013

Bij ministerieel besluit van 1 april 2015 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Het gemeentelijk reglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in studentenkamers, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Antwerpen bij besluit van 12 september 2011 en gewijzigd bij besluit 16 december 2013, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.


Verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2015

Ministerieel besluit van 1 april 2015 tot goedkeuring van de gemeentelijke administratieve verordening voor het verhuren van kamers, goedgekeurd bij besluit van 18 december 2014 van de gemeenteraad van Boom

Bij ministerieel besluit van 1 april 2015 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De gemeentelijke administratieve verordening voor het verhuren van kamers, goedgekeurd bij besluit van 18 december 2014 van de gemeenteraad van Boom, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2015

Ministerieel besluit van 23/07/2014 tot bekrachtiging van het besluit van de stad Gent van 28 april 2014 houdende de goedkeuring van een politiereglement op kamerwoningen van de stad Gent

Bekrachtiging van het besluit van de stad Gent van 28 april 2014 houdende de goedkeuring van een politiereglement op kamerwoningen van de stad Gent.

Bij ministerieel besluit van 23 juli 2014 van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Het besluit van de gemeenteraad van de stad Gent van 28 april 2014 houdende het politiereglement op de kamerwoningen wordt bekrachtigd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Woninghuurwet

Pagina's