Regelgeving

7 resultaten gevonden

Boek 5, Deel 9 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen het BVR van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van SHM's)

Boek 5, Deel 9 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen het BVR van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van SHM's)

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

Boek 2, Titel 2 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het sociaal woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Boek 2, Titel 2 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het sociaal woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid

Vlaamse Codex Wonen van 2021 (concordantietabel)

Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020  citeeropschrift: "Vlaamse Codex Wonen van 2021" - concordantietabel

Arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van bepaalde delen van het grond- en pandendecreet (arrestnummer 145/2013)