Regelgeving

25 resultaten gevonden

Pagina's

Omzendbrief OMG/W 2020/04 opmaak van een lokaal toewijzingsreglement

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

Boek 4, Deel 1, Titel 2, Hoofdstuk 2, Afdeling 1 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 (Procedurebesluit Wonen van 14/07/2017)

Boek 4, Deel 1, Titel 2, Hoofdstuk 2, Afdeling 1 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 (voorheen Procedurebesluit Wonen van 14/07/2017)

Boek 5, Deel 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen besluit van de Vlaamse Regering betreffende het recht van voorkoop)

Boek 5, Deel 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen besluit van de Vlaamse Regering betreffende het recht van voorkoop)

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid

Vlaamse Codex Wonen van 2021 (concordantietabel)

Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020  citeeropschrift: "Vlaamse Codex Wonen van 2021" - concordantietabel

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2020 houdende maatregelen voor de behandelingstermijnen van de beoordelingscommissie volgens het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 en de bijzondere sociale leningen ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen

Ministerieel besluit van 18 juni 2020 tot vaststelling van de coëfficiënt om de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen te berekenen

Omzendbrief OMG/W 2020/3 betreffende de impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de sociale huisvestingsmaatschappijen

Pagina's