Regelgeving

6 resultaten gevonden

Ministerieel besluit van 15 december 2017 tot wijziging van artikel 2 en 3 van het ministerieel besluit van 3 januari 2012 houdende vaststelling van de vergoeding van de visitatoren die de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen beoordelen

Ministerieel besluit van 15 december 2017 tot wijziging van artikel 2 en 3 van het ministerieel besluit van 3 januari 2012 houdende vaststelling van de vergoeding van de visitatoren die de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen beoordelen

Ministerieel besluit van 23 november 2015 houdende de benoeming van de leden van de Visitatieraad, belast met de organisatie van de prestatiebeoordeling van de sociale huisvestingsmaatschappijen