Regelgeving

8 resultaten gevonden

Opheffing Vlaamse Woonraad - oprichting proactief stakeholdersplatform

Decreet van 3 juli 2020 tot opheffing van de Vlaamse Woonraad om een proactief stakeholdersplatform te kunnen oprichten en tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot wijziging van het BIS-besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad

besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot wijziging van het BIS-besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad 

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 houdende de overdracht van personeelsleden van de strategische adviesraad, de vlaamse Woonraad, naar het agentschap Wonen-Vlaanderen

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 tot aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de hervorming van de strategische adviesraden

Decreet van 3 juli 2015 betreffende de hervorming van de strategische adviesraden

Decreet van 3 juli 2015 betreffende de hervorming van de strategische adviesraden 

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden