Regelgeving

11 resultaten gevonden

Pagina's

Omzendbrief OMG/W 2020/04 opmaak van een lokaal toewijzingsreglement

Waar vindt u de regelgeving betreffende de toewijzing van een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende de standaardtoewijzingsregels voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond om sociale huurwoningen binnen het standaardluik toe te wijzen aan een kandidaat-huurder vindt u terug in:

  • artikel 6.11, §1, tweede tot en met het vierde lid van de Vlaamse Codex Wonen;
  • artikel 6.16 tot en met artikel 6.25 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen;
  • artikel 8, §1 van het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van de regels van het inschrijvingsregister

Waar vindt u de regelgeving betreffende de gemeentelijke toewijzingsregels voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten om gemeentelijke toewijzingsregels te hanteren bij de toewijzing van sociale huurwoningen vindt u terug in:

  • artikel 6.11 tot en met 6.13 van de Vlaamse Codex Wonen;
  • artikel 6.27 tot en met 6.29 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen;
  • het ministerieel besluit van 10 september 2009 betreffende de verklaring in het kader van mantelzorg.

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

Boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen Kaderbesluit of Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode)

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid

Vlaamse Codex Wonen van 2021 (concordantietabel)

Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020  citeeropschrift: "Vlaamse Codex Wonen van 2021" - concordantietabel

Omzendbrief van 23 januari 2014 betreffende de mogelijkheid van een verkorte procedure bij de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen

Ministerieel besluit houdende vaststelling van het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 6.28, vijfde lid, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Ministerieel besluit houdende vaststelling van het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 6.28, vijfde lid, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Ministerieel besluit van 21 december 2007 m.b.t.een aantal bepalingen van Boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021

Pagina's