Regelgeving

305 resultaten gevonden

Pagina's

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

Ministerieel besluit van 11 maart 2020 tot goedkeuring van de verordening van 20 november 2019 van de gemeenteraad van Middelkerke houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Middelkerke van 20 november 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

1.   artikelen 2, 3, 4, 5 en de laatste zin van artikel 9, §1 en overtollige definities in artikel 1 worden geschrapt;

2.   de bepalingen van artikel 7 in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen in artikel 7 §1 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;

3.   de gebruikte terminologie van verhuring “op jaarbasis” nader wordt gedefinieerd;

4.   de bepalingen van artikel 8 m.b.t. de kostprijs van een conformiteitsattest vanaf 01/01/2021 een andere formulering krijgen, zodat deze overeenstemmen met de bepalingen in artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking;

5.   een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2020.

Vlaams Woningfonds: besluit tot aanstelling regeringsafgevaardigden (6 maart 2020)

Ministerieel besluit van 5 maart 2020 tot goedkeuring van de verordening van 24 oktober 2019 van de gemeenteraad van Zemst houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zemst van 24 oktober 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

1.       het toepassingsgebied van artikel 5 van het ter goedkeuring voorgelegde reglement voor wat betreft het verplicht conformiteitsattest beperkt wordt tot de gevallen waarin overeenkomstig artikel 7 §1 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode een conformiteitsattest kan worden afgeleverd;

2.       een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2020.

 

Ministerieel besluit van 5 maart 2020 tot goedkeuring van de verordening van 26 september 2019 van de gemeenteraad van Grimbergen houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Grimbergen van 26 september 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

  1. het toepassingsgebied van artikel 5 van het ter goedkeuring voorgelegde reglement voor wat betreft het verplicht conformiteitsattest beperkt wordt tot de gevallen waarin overeenkomstig artikel 7 §1 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode een conformiteitsattest kan worden afgeleverd;
  2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2020.

aanstelling van mevrouw Ellen De Schryver als toezichthouder voor de sociale huisvesting

besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2020 houdende de erkenning van bvba Interim Vastgoedbeheer als een organisatie vermeld in artikel 91, §1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode

ministerieel besluit van 17 februari 2020 houdende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor het werkingsjaar 2020

Ministerieel besluit van 17 februari 2020 tot goedkeuring van de verordening van 18 november 2019 van de gemeenteraad van Zonnebeke houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zonnebeke van 18 november 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2020.

Pagina's