Regelgeving

247 resultaten gevonden

Pagina's

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 1994 m.b.t. de toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel voor de woningen die door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of door de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen worden verhuurd in toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen

Woninghuurwet

Verduidelijking regelgeving belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten

Waar vindt u de regelgeving betreffende de berekening van de kosten en lasten van een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving met betrekking tot de berekening van de kosten en lasten van een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten inzake de verdeling van de kosten en lasten vindt u terug in:

 • artikel 97 van de Vlaamse Wooncode;
 • artikel 34 van het Kaderbesluit Sociale Huur;
 • artikel 6 tot en met 8 van de typehuurovereenkomst voor een SHM-woning; (ook voor lokale besturen)
 • artikel 8 tot en met 11 van de typehuurovereenkomst voor een SVK-woning;
 • bijlage III bij het Kaderbesluit Sociale Huur. (niet voor SVK)

Waar vindt u de regelgeving betreffende de huurprijs van een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende de huurprijs van een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten omtrent de huurprijsberekening voor een sociale huurwoning, verhuurd door een SHM, de VMSW, een lokaal bestuur, een sociaal verhuurkantoor of het Vlaams Woningfonds vindt u terug in:

 • artikel 99, §1 van de Vlaamse Wooncode;
 • artikel 38 tot en met 50, 70, 78 en 78bis van het Kaderbesluit Sociale Huur;
 • artikel 9 tot en met 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 1994 ter uitvoering van artikel 80ter van de Huisvestingscode; (lokale besturen)
 • artikel 4, §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs; (SVK)
 • artikel 7 en 7/1 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen uit het KSH; (niet voor lokale besturen)
 • het ministerieel besluit van 28 juni 2013 betreffende de actualiseringscoëfficiënt voor de kostprijs van woningen. (lokale besturen)

Waar vindt u de regelgeving betreffende de toewijzing van een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende de standaardtoewijzingsregels voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond om sociale huurwoningen binnen het standaardluik toe te wijzen aan een kandidaat-huurder vindt u terug in:

 • artikel 95, §1, tweede tot en met het vierde lid van de Vlaamse Wooncode;
 • artikel 17 tot en met 24 van het Kaderbesluit Sociale Huur;
 • artikel 8, §1 van het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van de regels van het inschrijvingsregister

Waar vindt u de regelgeving betreffende de gemeentelijke toewijzingsregels voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten om gemeentelijke toewijzingsregels te hanteren bij de toewijzing van sociale huurwoningen vindt u terug in:

 • artikel 95 van de Vlaamse Wooncode;
 • artikel 26 tot en met 29 van het Kaderbesluit Sociale Huur;
 • het ministerieel besluit van 10 september 2009 betreffende de verklaring in het kader van mantelzorg.

Pagina's