Regelgeving

304 resultaten gevonden

Pagina's

Waar vindt u de regelgeving betreffende het verhuren van een sociale woning buiten het sociaal huurstelsel?

Waar vindt u de regelgeving betreffende het verhuren van een sociale huurwoning buiten het sociaal huurstelsel?

De rechtsgrond en de modaliteiten inzake het verhuren van sociale woning buiten het sociaal huurstelsel vindt u in:

  • artikel 91, §1 van de Vlaamse Wooncode;
  • artikel 55bis tot en met artikel 55sexies van het Kaderbesluit Sociale Huur;

Waar vindt u de regelgeving rond de huurovereenkomst van een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten inzake de huurovereenkomsten voor een sociale huurwoning vindt u terug in:

  • artikel 92, §1 en 96 en 97 van de Vlaamse Wooncode;
  • artikel 31 en 37 en 77 van het Kaderbesluit Sociale Huur;
  • bijlage 1 bij het Kaderbesluit Sociale Huur wat betreft de verhuring door een SHM, de VMSW, een lokaal bestuur of het Vlaams Woningfonds (de tyephuurovereenkomst);
  • bijlage 2 bij het Kaderbesluit Sociale Huur wat betreft de onderverhuring van een SVK-woning (de typeonderhuurovereenkomst);
  • artikel 5 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het KSH.

Wat met de huurovereenkomst als de verhuurder de huurwoning wilt verkopen of schenken?

Wanneer een huurwoning door verkoop of schenking van eigenaar verandert gelden volgende regels voor de huurovereenkomst:

  1. Wanneer de huurovereenkomst geregistreerd is vóór de verkoop van de woning treedt de nieuwe eigenaar in de rechten en verplichtingen van de vorige eigenaar. Dit betekent dat de bestaande huurovereenkomst gewoon verder loopt en een nieuwe huurovereenkomst niet nodig is. Wanneer toch een nieuwe overeenkomst zou worden opgesteld betreft dit eigenlijk een verderzetting van de reeds bestaande contractuele relatie. De nieuwe overeenkomst zal daarom onderworpen zijn aan dezelfde beperkingen die gelden op basis van de oorspronkelijke overeenkomst (b.v. m.b.t. verlengingsmogelijkheden, aanpassing van de huurprijs, opzegmogelijkheden…).
  2. Hetzelfde geldt voor niet geregistreerde huurovereenkomsten indien de huurder de woning al meer dan zes maanden betrekt. Voor huurovereenkomsten van negen jaar geldt in dit geval dat de nieuwe eigenaar dezelfde opzegmogelijkheden heeft als de vorige eigenaar (opzeg voor eigen gebruik of familie, voor renovatie of opzeg met schadevergoeding), maar er zijn twee belangrijke verschillen: de nieuwe eigenaar moet het einde van een driejarige periode niet afwachten en de opzegtermijn is slechts drie maanden in plaats van zes maanden. 

Opgelet: de nieuwe eigenaar moet echter wel opzeggen binnen de drie maanden na de notariële akte van verkoop, zo niet verliest hij deze extra opzegmogelijkheden.

Pagina's