Regelgeving

28 resultaten gevonden

Pagina's

Fonds Bestrijding Uithuiszettingen in de Vlaamse Codex van 2021

Vlaamse Codex Wonen van 2021

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 houdende maatregelen die de relance van de private en sociale huurmarkt na de beperkende coronavirusmaatregelen moeten ondersteunen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 houdende de erkenning van de bvba Entrakt als organisatie als vermeld in artikel 91, §1, 3°, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet

besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot instelling van een huurwaarborglening

Vlaams Woninghuurdecreet

Vlaams Woninghuurdecreet

Ministerieel besluit van 16 september 2016 tot vaststelling van het model van conformiteitsattest voor kamerwoningen, bestemd voor de huisvesting van seizoensarbeiders

Ministerieel besluit van 16 september 2016 tot vaststelling van het model van conformiteitsattest voor kamerwoningen, bestemd voor de huisvesting van seizoensarbeiders

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 december 2016.

Ministerieel besluit van 14 april 2015 tot gedeeltelijke goedkeuring van de politieverordening op kamerwoningen en studentenhuizen, goedgekeurd bij besluit van 16 oktober 2014 van de gemeenteraad van Genk

Gedeeltelijke goedkeuring van de politieverordening op kamerwoningen en studentenhuizen, goedgekeurd bij besluit van 16 oktober 2014 van de gemeenteraad van Genk

Bij ministerieel besluit van 14 april 2015 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De politieverordening op kamerwoningen en studentenhuizen, goedgekeurd bij besluit van 16 oktober 2014 van de gemeenteraad van Genk, wordt goedgekeurd met uitzondering van artikel 4 en met uitzondering van artikel 7 in zoverre het de huurder verplicht toegang te verlenen tot het privatieve gedeelte van zijn woning;

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Dit besluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2015

Pagina's