Regelgeving

17 resultaten gevonden

Pagina's

Besluit van de Vlaamse regering van 10/11/2011 m.b.t. de tweejaarlijkse voortgangstoets

BVR 10/07/2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging vh besluit vd Vlaamse Regering v 2/04/1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

Besluit van de Vlaamse Regering van 19/06/2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten

Verduidelijking regelgeving belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten

Pagina's