Regelgeving

33 resultaten gevonden

Pagina's

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende wijziging van diverse bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energieverbruik en groene warmte

Rondzendbrief samenstelling raad van bestuur - uitvoering Beheersbesluit

Wonen-Vlaanderen werkte, in overleg met de VMSW en Inspectie RWO, een advies uit over de samenstelling van uw raad van bestuur:PDF icon rondzendbrief over de samenstelling van de raad van bestuur van SHM's in uitvoering van het Beheerbesluit

U leest in deze rondzendbrief over:

  • het aantal bestuurders
  • de gendersamenstelling
  • staat van activa en passiva bij statutenwijzigingen

Met vragen hierover kunt u terecht bij het team beroepen sociale woonactoren

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen

Ministerieel besluit van 20 juli 2012 aanstelling van een bestuurder ad hoc bij de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor de Huisvesting

Ministerieel besluit van 9 december 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de vaststelling van het voorschot op de gewestelijke sociale correctie (GSC) en voor de berekening van de definitieve gewestelijke sociale correctie

Ministerieel besluit van 9 december 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de vaststelling van het voorschot op de gewestelijke sociale correctie (GSC) en voor de berekening van de definitieve gewestelijke sociale correctie

Pagina's