Regelgeving

312 resultaten gevonden

Pagina's

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 houdende maatregelen die de relance van de private en sociale huurmarkt na de beperkende coronavirusmaatregelen moeten ondersteunen

Omzendbrief OMG/W 2020/3 betreffende de impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de sociale huisvestingsmaatschappijen

besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2020 houdende de erkenning van bvba Prevenda als een organisatie vermeld in artikel 91, §1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode

Ministerieel besluit van 10 april 2020 tot voorwaardelijke goedkeuring van de verordening van 17 december 2019 van de gemeenteraad van Aalst houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Aalst van 17 december 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

1.   artikelen 5.1 en 5.2 worden geschrapt;

2.   een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2020.

Omzendbrief OMG/W 2020/2 betreffende het tijdelijk verbod op uithuiszettingen omwille van de coronamaatregelen

Ministerieel besluit van 6 april 2020 tot voorwaardelijke goedkeuring van de verordening van 19 december 2019 van de gemeenteraad van Sint-Lievens-Houtem houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Lievens-Houtem van 19 december 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

1.   artikel 3 wordt geschrapt;

2.   een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2020.

Ministerieel besluit van 6 april 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2018 tot nadere invulling van de boekhoudkundige organisatie en de financiële rapportering aan de Vlaamse overheid van de sociale verhuurkantoren

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

Ministerieel besluit van 11 maart 2020 tot goedkeuring van de verordening van 20 november 2019 van de gemeenteraad van Middelkerke houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Middelkerke van 20 november 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

1.   artikelen 2, 3, 4, 5 en de laatste zin van artikel 9, §1 en overtollige definities in artikel 1 worden geschrapt;

2.   de bepalingen van artikel 7 in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen in artikel 7 §1 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;

3.   de gebruikte terminologie van verhuring “op jaarbasis” nader wordt gedefinieerd;

4.   de bepalingen van artikel 8 m.b.t. de kostprijs van een conformiteitsattest vanaf 01/01/2021 een andere formulering krijgen, zodat deze overeenstemmen met de bepalingen in artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking;

5.   een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2020.

Vlaams Woningfonds: besluit tot aanstelling regeringsafgevaardigden (6 maart 2020)

Pagina's