Regelgeving

288 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit van 10 december 2020 tot goedkeuring van de verordening van 28 september 2020 van de gemeenteraad van Kalmthout houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Kalmthout van 28 september 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 10 december 2020 tot goedkeuring van de verordening van 28 september 2020 van de gemeenteraad van Wuustwezel houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wuustwezel van 28 september 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 10 december 2020 tot goedkeuring van de verordening van 8 oktober 2020 van de gemeenteraad van Brecht houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Brecht van 8 oktober 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

Ministerieel besluit van 26 november 2020 houdende regels voor het invullen van technische verslagen van het onderzoek van de kwaliteit van woningen door een woningcontroleur

Ministerieel besluit van 26/11/2020 tot vrijstelling van de burgemeester van Bornem van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van een woning

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De burgemeester van de gemeente Bornem wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, vermeld in artikel 15 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Artikel 2.  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 december 2020.

Ministerieel besluit van 16/11/2020 tot vrijstelling van de burgemeester van Puurs-Sint-Amands van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van een woning

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De burgemeester van de gemeente Puurs-Sint-Amands wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, vermeld in artikel 15 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Artikel 2.  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 december 2020.

Ministerieel besluit van 9 november 2020 tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid

Ministerieel besluit van 23 oktober 2020 tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid

Ministerieel besluit van 23 oktober 2020 tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen 

Pagina's