Regelgeving

305 resultaten gevonden

Pagina's

Omzendbrief OMG 2020 01 opvragen huurdersgegevens i.k.v. de evaluatie van de huurprijsberekening 2020

Ministerieel besluit van 23 december 2019 tot goedkeuring van de verordening van 21 oktober 2019 van de gemeenteraad van Schilde houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schilde van 21 oktober 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2020.

Ministerieel besluit van 11 december 2019 houdende goedkeuring van de afrekeningen van de gewestelijke sociale correctie (GSC) voor het referentiejaar 2018

ministerieel besluit van 12 december 2019 houdende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025

Omzendbrief W/2019/01 opmaak van een lokaal toewijzingsreglement

Besluit van de administrateur-generaal van 20 november 2019 tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen om te beslissen over het verlenen, stopzetten of weigeren van tegemoetkomingen aan particulieren ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de administrateur-generaal van 20 november 2019 tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van 5 september 2016 houdende de organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen en houdende delegatie van bevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap

Ministerieel besluit van 20 november 2019 tot goedkeuring van de verordening van 10 september 2019 van de gemeenteraad van Geraardsbergen houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest


Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van 10 september 2019 van de gemeenteraad van de gemeente Geraardsbergen houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 december 2019.

Ministerieel besluit van 20 november 2019 tot goedkeuring van de verordening van 20 juni 2019 van de gemeenteraad van Zandhoven houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandhoven van 20 juni 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 december 2019.

Ministerieel besluit van 20 november 2019 tot voorwaardelijke goedkeuring van de verordening van 27 augustus 2019 van de gemeenteraad van Zoersel houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoersel van 27 augustus 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

  1. de bepalingen van artikel 1 een andere formulering krijgen, zodat deze overeenstemmen met de bepalingen in artikel 7 §1 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
  2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 december 2019.

Pagina's