Regelgeving

229 resultaten gevonden

Pagina's

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 1994 mbt de toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel voor de woningen die door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of door de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen worden verhuurd in toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen

Woninghuurwet

Verduidelijking regelgeving belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten

Waar vindt u de regelgeving betreffende de berekening van de kosten en lasten van een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving met betrekking tot de berekening van de kosten en lasten van een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten inzake de verdeling van de kosten en lasten vindt u terug in:

  • artikel 97 van de Vlaamse Wooncode;
  • artikel 34 van het Kaderbesluit Sociale Huur;
  • artikel 6 tot en met 8 van de typehuurovereenkomst voor een SHM-woning; (ook voor lokale besturen)
  • artikel 8 tot en met 11 van de typehuurovereenkomst voor een SVK-woning;
  • bijlage III bij het Kaderbesluit Sociale Huur. (niet voor SVK)

Pagina's