Regelgeving

310 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit van 10 september 2009 m.b.t. het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 27, vierde lid, 2° van het Kaderbesluit Sociale Huur

Ministerieel besluit houdende vaststelling van het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 27, vierde lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

BVR 10/07/2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging vh besluit vd Vlaamse Regering v 2/04/1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

Besluit van de Vlaamse Regering van 19/06/2009 betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten

Ministerieel besluit van 9 december 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de vaststelling van het voorschot op de gewestelijke sociale correctie (GSC) en voor de berekening van de definitieve gewestelijke sociale correctie

Ministerieel besluit van 9 december 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de vaststelling van het voorschot op de gewestelijke sociale correctie (GSC) en voor de berekening van de definitieve gewestelijke sociale correctie

Ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende bepaling van de specifieke regels voor het toezicht op de sociale woonactoren

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende bepaling van de specifieke regels voor het toezicht op de sociale woonactoren

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen

Pagina's