Regelgeving

309 resultaten gevonden

Pagina's

Omzendbrief over het onderscheid tussen kamers en woningen RWO 2011/1

Kamerreglement Leuven

Kamerreglement van Leuven zoals goedgekeurd bij MB van 6/01/2015.

Het kamerreglement van Leuven is opgenomen in artikel 145 en volgende van het “Gecoördineerd Politiereglement van de Stad Leuven”, laatst gewijzigd op 22 december 2011, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 6/01/2015.

Ministerieel besluit houdende vaststelling van het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 6.28, vijfde lid, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Ministerieel besluit houdende vaststelling van het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 6.28, vijfde lid, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009

Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009

Ministerieel besluit van 9 december 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de vaststelling van het voorschot op de gewestelijke sociale correctie (GSC) en voor de berekening van de definitieve gewestelijke sociale correctie

Ministerieel besluit van 9 december 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de vaststelling van het voorschot op de gewestelijke sociale correctie (GSC) en voor de berekening van de definitieve gewestelijke sociale correctie

Pagina's