Regelgeving

359 resultaten gevonden

Pagina's

Besluit van de Vlaamse Regering van 2/12/2005 houdende de regeling inzake het beheer van de eigen middelen van de sociale huisvestingsmaatschappijen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Koninklijk Besluit van 20 september 2002

Koninklijk Besluit van 20 september 2002 waarbij de afdeling Ginanciering Huisvestingsbeleid, de afdeling Woonbeleid en de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen in Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen van de administratie Ruimtelijk Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap worden gemachtigd zich toegang te verschaffen tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruikende machtiging d.d. van het Sectoraal Comité van het Rijksregister

Reglement: 

Vlaamse Wooncode

Link naar  Boek 5, Deel 6 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen

Pagina's