Regelgeving

359 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit van 18 maart 2021 tot goedkeuring van de verordening van 16 december 2020 van de gemeenteraad van Wichelen houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wichelen van 16 december 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 2 wordt geschrapt;
 2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2021.

Ministerieel besluit van 18 maart 2021 tot goedkeuring van de verordening van 17 december 2020 van de gemeenteraad van Laarne houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Laarne van 17 december 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 2 wordt geschrapt;
 2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2021.

Ministerieel besluit van 18 maart 2021 tot goedkeuring van de verordening van 17 december 2020 van de gemeenteraad van Zwalm houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zwalm van 17 december 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2021.

Ministerieel besluit van 1 maart 2021 tot goedkeuring van de verordening van 14 december 2020 van de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langemark-Poelkapelle van 14 december 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. de bepalingen van artikel 2, §1 een andere formulering krijgen, zodat deze overeenstemmen met de bepalingen in artikel 3.6, §1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;
 2. de tweede zin van artikel 2, §2 wordt geschrapt;
 3. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2021.

Ministerieel besluit van 1 maart 2021 tot goedkeuring van de verordening van 14 december 2020 van de gemeenteraad van Zonnebeke houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zonnebeke van 14 december 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. de bepalingen van artikel 2, §1 een andere formulering krijgen, zodat deze overeenstemmen met de bepalingen in artikel 3.6, §1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;
 2. de tweede zin van artikel 2, §2 wordt geschrapt;
 3. een aangepast reglement wordt voorgelegd

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2021.

Ministerieel besluit van 1 maart 2021 tot goedkeuring van de verordening van 15 december 2020 van de gemeenteraad van Willebroek houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Willebroek van 15 december 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 1 t.e.m. 5 een andere formulering krijgen, zodat die grammaticaal correct is;
 2. de bepalingen van artikel 1 een andere formulering krijgen, zodat deze overeenstemmen met de bepalingen in artikel 3.6, §1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;
 3. de formulering van de gefaseerde invoering in artikel 1 wordt aangepast zodat duidelijk blijkt wanneer een bepaalde fasering precies van start gaat en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is;
 4. een aangepast reglement wordt voorgelegd

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2021.

Ministerieel besluit van 1 maart 2021 tot goedkeuring van de verordening van 26 november 2020 van de gemeenteraad van Denderleeuw houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Denderleeuw van 26 november 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd, op voorwaarde dat:

 1. artikel 1 wordt geschrapt;
 2. artikel 3 wordt geschrapt;
 3. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2021.

Ministerieel besluit van 1 maart 2021 tot goedkeuring van de verordening van 26 november 2020 van de gemeenteraad van Schoten houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schoten van 26 november 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd, op voorwaarde dat:

 1. de formulering van de gefaseerde invoering in artikel 1 wordt aangepast zodat duidelijk blijkt wanneer een bepaalde fasering precies van start gaat en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is;
 2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2021.

Ministerieel besluit van 1 maart 2021 tot goedkeuring van de verordening van 26 november 2020 van de gemeenteraad van Zwijndrecht houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zwijndrecht van 26 november 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd onder voorwaarde dat:

 1. de formulering van de gefaseerde invoering in artikel 1 wordt aangepast zodat duidelijk blijkt wanneer een bepaalde fasering precies van start gaat en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is;
 2. artikel 2 wordt geschrapt;
 3. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2021.

Ministerieel besluit van 1 maart 2021 tot goedkeuring van de verordening van 26 oktober 2020 van de gemeenteraad van Stabroek houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Stabroek van 26 oktober 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 1 een andere formulering krijgt, zodat die grammaticaal correct is;
 2. de formulering van de gefaseerde invoering in artikel 1 wordt aangepast zodat duidelijk blijkt wanneer een bepaalde fasering precies van start gaat en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is;
 3. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2021.

Pagina's