2017/09 - 03/07/2017 - Advies Vlaamse Woonraad rond subsidiëring van woonwagenterreinen

Op 16 juni 2017 heeft de Vlaamse Regering een ontwerp van besluit principieel goedgekeurd om een aantal bestaande onduidelijkheden in de regelgeving over de subsidiëring van woonwagenterreinen te verhelpen. Onder meer moet een ruimere definiëring van het begrip verwerving het mogelijk maken om via erfpacht en opstal woonwagenterreinen te realiseren. Ook de te hanteren subsidiepercentages worden verduidelijkt. De Raad steunt dit beleidsinitiatief omdat het de bestaande regelgeving verbetert en verduidelijkt.

PDF icon advies_2017-09_van_6_juli_2017_over_subsidiëring_van_woonwagenterreinen.pdf